Pressmeddelanden

Pressmeddelande: Vänsterpartiet Höganäs fullmäktigelista inför kommunvalet 2018

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Höganäs 2018-03-14

Vänsterpartiet Höganäs höll tisdagen den 13 mars medlemsmöte för att fastställa Vänsterpartiets fullmäktigelista inför kommunvalet 2018.

Ett enigt medlemsmöte valde Emma Wennerholm som förstanamn på Vänsterpartiets fullmäktigelista. Emma är 39 år , arbetar som barnskötare och är fackligt aktiv inom Kommunal.

”Vi behöver omprioritera från en ekonomi som gör nedskärningar för att behålla en underfinansierad slimmad välfärd till en mer jämlik välfärd där rätten till heltid ska införas på allvar , avskaffa de delade turerna , att vård , skola och omsorg får ökade resurser , kommunen erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid och att vi inför 6h arbetsdag med bibehållen lön på någon arbetsplats i kommunen” , säger Emma Wennerholm.

Vänsterpartiet Höganäs kommer att gå till val med en lista med sex namn , en lista med fullmäktigekandidater som kommer arbeta för ett Höganäs för alla – inte bara de rikaste och som alla arbetar för rättvisa och jämlikhet samt att förbättra vår gemensamma välfärd.

”För att bevara, utveckla och förbättra vår gemensamma välfärd ser vi att vi måste höja kommunalskatten. En välfärd av hög kvalitet och med goda arbetsvillkor kräver ökade resurser och vi vill även sänka de höga arvodena för vi behöver ökade resurser till vård, skola och omsorg – inte till politikerna.”, säger Emma Wennerholm.

Vänsterpartiets valplattform Ett Höganäs för alla – inte bara de rikaste i kommunvalet prioriterar med en rad konkreta förslag välfärdsfrågor.

Valplattformens två rubriker är:  Gemensam välfärd utan privata vinstintressen och Gemensam välfärd av hög kvalitet och med goda arbetsvillkor.

Välj Vänsterpartiet för en politik där behov och kvalitet styr välfärden istället för privata vinstintressen. Varje skattekrona ska gå dit den var avsedd.

Välj Vänsterpartiet för en politik som ger välfärden nödvändiga resurser , där vi använder våra resurser effektivt och ger de anställda goda arbetsvillkor.

Valsedel Vänsterpartiet Höganäs 2018
1. Emma Wennerholm, Barnskötare
2. Inger Nilsson, Förskollärare
3. Gunilla Fruerlund, Barnskötare
4. Gustaf Segerhammar, Kontrolltekniker
5. Ann Ekelund, Sjuksköterska/konstnär
6. Erik Edwardson, Bibliotekarie

Läs Vänsterpartiet Höganäs valplattform 2018.

Lokaltidningen uppmärksammar vår lista till kommunfullmäktige.
Helsingborgs Dagblad uppmärksammar vår lista till kommunfullmäktige.

1 maj

Tillsammans gör vi skillnad – fira 1 maj med Vänsterpartiet Höganäs

Vi bjuder in alla1 maj 2016 som vill se ett samhälle där jobben är trygga, kvinnor och män är jämställda och där solidaritet och medmänsklighet är drivkraften i samhällsutvecklingen.

Samling klockan 13.45 på Nymbergs plats utanför Höganäs Bibliotek

Tal och musik i Café Amanda, Höganäs Bibliotek klockan 14:30-16.00

Talare : Pål Brunnström och Emma Wennerholm

 

 

Pål Brunnström bor i Malmö och sitter i partistyrelsen för Vänsterpartiet. Han kommer att tala utifrån den övergripande parollen “Tillsammans gör vi skillnad”.

– Det är tillsammans vi kan vända det som beskrivs som ett problem, att många unga människor nu söker sig till Sverige, till en möjlighet. Tillsammans kan vi få fart på byggandet av bostäder till gamla och nya invånare, för bostadsbristen är inte något nytt fenomen. Tillsammans kan vi anställa fler i den vård och den skola som redan innan var i stort behov av mer personal. Tillsammans kan vi sätta stopp för skattesmitarna, de korrupta tjänstemännen och de som suger ut vinster ur välfärden, för att se till att pengarna istället används till det som de var avsedda för, säger Pål Brunnström.

Emma Wennerholm är gruppledare i Vänsterpartiet Höganäs, ordinarie ledamot i distriktsstyrelsen V Skåne, ersättare i regionfullmäktige och fackligt förtroendevald / aktiv i Kommunal och aktiv inom LO. Emma kommer att tala utifrån Gemensam välfärd utan privata vinstintressen och Gemensam välfärd av hög kvalitet och med goda arbetsvillkor med kommunalpolitiskt arbete i fokus.

– För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att fira arbetarrörelsens högtidsdag i Höganäs. Politisk förändring startar alltid i det lokala. I Höganäs ökar sjukfrånvaron. Välfärden behöver ökade resurser för att ge de anställda goda arbetsvillkor, säger Emma Wennerholm, gruppledare för Vänsterpartiet Höganäs.

Pressmeddelande: Vänsterpartiets medborgardialog

Vänsterpartiet Höganäs inleder mandatperioden 2014-2018 med ett nytt politiskt projekt: Vänsterpartiets medborgardialog. Inför årets val var vi ute vid ett antal tillfällen och samtalade med höganäsarna om vilka politiska frågor de tyckte var viktigast. Vi fortsätter nu detta samtal genom att på gator och torg och i bostadsområden inleda samtal med Höganäs invånare om olika politiska frågor. Vi kommer också besöka arbetsplatser och ta kontakt med olika lokala föreningar.

Vänsterpartiets medborgardialog inleds lördagen den 20 september kl 12.00 då vi utanför Höganäs Bibliotek ställer frågor om planerna på ett kulturhus i Höganäs.

– Vänsterpartiets medborgardialog är ett sätt för oss att utveckla vår politik och vara närvarande i människors vardag. Vi är ett nyfiket, öppet och lyssnande parti, säger Gustaf Segerhammar, ordförande i Vänsterpartiet Höganäs.

– Politik är mer än att rösta vart fjärde år. Vi hoppas att Vänsterpartiets medborgardialog kan bidra till politiska diskussioner och aktiviteter i Höganäs, säger Emma Wennerholm, nyligen utsedd till gruppledare för Vänsterpartiet Höganäs.

Läs Vänsterpartiets medborgardialog 1 : kulturhus.

Pressmeddelande: Årsmöte i Vänsterpartiet Höganäs 2014-03-07

Vänsterpartiet Höganäs höll årsmöte fredagen den 7 mars. Ett enigt årsmöte valde styrelse, antog en valplattform med prioriterade frågor inför årets kommunalval och fastställde Vänsterpartiets fullmäktigelista.

Till ny ordförande valdes Gustaf Segerhammar. Gustaf är 29 år, arbetar som produktionskontrollant på Nordic Waterproofing och är gruppordförande i Metall.

Emma Wennerholm valdes till nytt förstanamn på Vänsterpartiets fullmäktigelista. Emma är 36 år, arbetar som barnskötare och är fackligt aktiv inom Kommunal.

Vänsterpartiets valplattform inför kommunvalet prioriterar med en rad konkreta förslag välfärdsfrågor. Valplattformens två rubriker är: Gemensam välfärd utan privata vinstintressen och Gemensam välfärd av hög kvalitet och med goda arbetsvillkor.

Välj Vänsterpartiet för en politik där behov och kvalitet styr välfärden istället för privata vinstintressen. Varje skattekrona ska gå dit den var avsedd. Vinstintresset ska bort ur välfärden och utmaningsrätten ska avskaffas, säger Gustaf Segerhammar.

Välj Vänsterpartiet för en politik som prioriterar kvalitet och arbetsvillkor inom välfärden. Vänsterpartiet går till val på att de anställda inom välfärden ska ha rätt till heltid, fasta jobb och slippa delade turer, säger Emma Wennerholm.

Det nya verksamhetsåret inleddes på Internationella kvinnodagen dagen efter med ett torgmöte på Nymbergs plats.

Vänsterpartiet Höganäs valplattform.
Vänsterpartiet Höganäs kandidater till kommunfullmäktige.

Mer information:
Gustaf Segerhammar: 072-336 32 48
Emma Wennerholm: 073-530 42 38

Helsingborgs Dagblad uppmärksammar vårt årsmöte.

Pressmeddelande: Inbjudan till öppet möte om hur vi kan förbättra arbetsvillkoren i välfärden

Plats: Höganäs Bibliotek, Café Amanda
Datum: 2013-11-19
Tid: 19.00-21.00

Vänsterpartiet har länge prioriterat välfärdsfrågor. Vi är välfärdspartiet i svensk politik. Vänsterpartiet är det enda parti som klart och tydligt säger nej till privata vinstintressen i välfärden. Vi har lagt konkreta och genomförbara förslag på hur svensk välfärd kan avkommersialiseras. Ett stopp för vinstuttag i välfärden kommer vara vår högst prioriterade fråga i valrörelsen 2014. Vi kommer inte ingå i en regering som fortsätter dagens privatiseringspolitik.

I Höganäs har Vänsterpartiet ända sedan före valet 2010 prioriterat välfärdsfrågorna. Vi vill avskaffa utmaningsrätten och vi säger nej till att äldreboenden och andra kommunala verksamheter läggs ut på entreprenad till vinstsyftande företag.

Vi nöjer oss inte med ett vinststopp i välfärden. Vi ser också att vår gemensamma välfärd måste utvecklas och förbättras. Inte minst måste välfärdens arbetare få bättre arbetsvillkor. Runt om i landet ser vi hur kommuner, ofta rödgrönt styrda, förbättrar välfärdsarbetares villkor till exempel genom att ge de anställda rätt till heltid och avskaffa delade turer.

Till mötet har vi bjudit in Hanna Gedin från Vänsterpartiet Malmö. Hon kommer att berätta om hur rödgröna Malmö arbetar för en jämställd personalpolitik genom att höja lönen i kvinnodominerade yrken, göra heltid till en rättighet och öka de anställdas inflytande. Lene Pedersen, ordförande Kommunal sektion 30, deltar i mötet för att informera om arbetsvillkoren för Kommunals medlemmar i Höganäs. Inger Nilsson, som sitter i socialnämnden i Höganäs för Vänsterpartiet, samt Emma Wennerholm, som ordförande i Vänsterpartiet och aktiv i Kommunal sektion 30, deltar också i mötet.

Emma Wennerholm, ordförande Vänsterpartiet Höganäs, säger:

– Vi hoppas att många vill komma till mötet och delta i diskussionerna om hur vi kan förbättra villkoren för välfärdens arbetare. Vänsterpartiet tar på sig uppgiften att driva välfärdsfrågorna hårt inför valet 2014. Vi vill bygga världens bästa välfärd och för det krävs att de som arbetar i välfärden får goda arbetsvillkor och möjligheter till utveckling. För oss som feministiskt parti är det också självklart att prioritera välfärdsfrågorna. Många kvinnor arbetar i välfärden och det är kvinnor som drabbas hårdast när välfärdens kvalitet försämras.

Helsingborgs Dagblad uppmärksammar mötet.

Engagera dig

Tillsammans gör vi Sverige jämlikt och rättvist, bli medlem i Vänsterpartiet!

Följ Vänsterpartiet på Facebook, Instagram och Twitter. Gilla och dela våra inlägg!

Vill du veta vad Vänsterpartiet gör? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Hjälp oss sprida vår politik, ge en gåva till Vänsterpartiet!

Arkiv
Kategorier