Vänsterpartiet Höganäs

Rapport från kommunfullmäktige 2016-05-19

Innan kvällens kommunfullmäktige var jag som representant från Vänsterpartiet på ett seminarium om ett förslag från Kommunstyrelsens arbetsutskott (där är V inte med) som skulle innebära att delar av socialförvaltningens verksamheter bolagiseras.  Detta var något nytt för oss och ställde bl a frågor om den politiska styrningen och medborgarnas insyn jämförelse med idag. Nu kommer förslaget gå vidare till socialnämnden som ska yttra sig om förslaget och frågor kring själva genomförandet ska utredas. Sedan ska förslaget tas upp Kommunstyrelsen för att senare tas beslut om det ska genomföras och hur i kommunfullmäktige. Jag kommer som sagt att undersöka mer och lär återkomma till om hur Vänsterpartiet ställer sig i frågan men vill ändå nämna att just nu har jag mer frågor än svar då informationen om förslaget kommit med kort varsel.

Mitt första inlägg var under ärende 10 som handlade om godkännande av beslutsunderlag för om-och tillbyggnad av Vikenskolan samt beviljande av tilläggsanslag där jag yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag plus bifall till Vänsterpartiets tilläggsyrkande.

Ordförande, ledamöter och åhörare

Nu när en stor investering görs i Vikenskolan vill jag att vi samtidigt utnyttjar tillfället att skapa ett väl fungerande och modernt bibliotek som är anpassat efter de behov som finns i Viken.

Den lösning Vänsterpartiet förordnar är att nuvarande folkbibliotek och skolbibliotek ersätts med ett integrerat folk-och skolbibliotek. Organisatoriskt vill vi att biblioteket har kultur-och fritidsutskottet som huvudman. Biblioteket ska vara bemannat av fackutbildade bibliotekarier. Vi vill alltså se en lösning som den i Jonstorp, som visat sig fungera mycket väl. Det ska vara ett modernt, meröppet bibliotek.

Avgörande för att fackutbildade bibliotekarier anställs är att biblioteket har en huvudman som verkligen vet hur bibliotek ska drivas samt att biblioteket ingår i den väl fungerande organisation som folkbiblioteken och de integrerade biblioteken i Höganäs ingår i.

Om vi vill att invånarna, särskilt barn och ungdomar, i Viken ska få ett riktigt bra bibliotek är ett integrerat bibliotek den bästa lösningen. Det är också mer kostnadseffektivt än att driva folkbibliotek och skolbibliotek separerade från varandra. Vikenskolans skolbibliotek har länge, trots att det är en av kommunens största skolor, varit eftersatt. Det är dags att ändra på det nu och bygger ett lika bra bibliotek i Viken som det vi har i Jonstorp.

Vänsterpartiet förslår att nuvarande skrivning om biblioteksverksamhet ersätts med:

”Att ett modernt, integrerat och meröppet folk-och skolbibliotek placeras utmed Bokvägen. Biblioteket ska vara bemannat på såväl skoltid som övrig tid av fackutbildade bibliotekarier. Kultur-och fritidsutskottet ska vara huvudman för biblioteket.”

Om vårt tilläggsyrkande faller så kommer Vänsterpartiet Höganäs att lämna in en skriftlig reservation mot beslutet om att avslå vårt tilläggsyrkande.

Vill också tillägga att jag kan tycka att en ska lyssna på de röster i Viken som ifrågasätter trafiksituationen runt skolan och menar att fokus borde vara mer på att minska biltrafiken och att en satsar på barnen istället och kanske även rusta upp cykelvägarna?

På mötet las även ett tilläggsyrkade från Moderaterna om att en utredning och medborgardialog ska göras och återrapporteras till KF angående det förslag jag framför men eftersom jag från talarstolen påpekade att Vänsterpartiet lade samma tilläggsyrkande på kommunfullmärkte 21 maj 2015 så kunde det redan varit genomfört inför dagens debatt, om fullmäktige valt att bifalla istället för att avslå vårt tilläggsyrkande. Det blev avslag på vårt tilläggsyrkande så jag lämnade in en skriftlig reservation.

Som sista punkt på dagordningen var den interpellation som jag lämnat in men som inte kommer inte att ställas och här kommer mitt inlägg från talarstolen:

Ordförande, ledamöter och åhörare

En interpellation används för att ställa en fråga som riktar sig till ett kommunalråd eller någon nämndsordförande med direkt politiskt ansvar för ett visst område. En interpellation leder inte till beslut utan ska vara med ett skriftligt svar, om det beslutas att den får ställas.

I mitt fall så har jag förstått att min interpellation om tänkbara konsekvenser för vår kommun av Värdlandsavtalet med NATO specifikt kärnvapen inte kommer att kunna ställas då frågan och dess eventuella svar inte ligger inom den kommunala kompetensen.

Jag lämnande in interpellationen för att det just nu slutförs ett ”värdlandsavtal” med NATO. Det innebär att vi måste öppna vårt land för basering av trupper och allehanda vapen vid övningar, kriser eller krig. Det innebär även att NATO ska kunna etablera ett högkvarter på vårt territorium. För NATO har kärnvapen varit en del av försvaret och det kan inte uteslutas att de placeras i Sverige och för att allt detta har skett utan någon allmän debatt.

Vänsterpartiet tar klart avstånd från värdlandsavtalet och att NATO:s kärnvapenstrategi ska få fäste i Sverige. Men jag tackar för tjänsteskrivelsen och förstår varför interpellationen inte får ställas men lär få återkomma om annat beslut än nej till avtalet tas i riksdagen.

Tack
Emma Wennerholm Gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Helsingborg Dagblad rapporterar från kommunfullmäktige 2016-05-19.

Bygg ett riktigt bra bibliotek i Viken

När nu en stor investering görs i Vikenskolan vill vi i Vänsterpartiet att vi samtidigt utnyttjar tillfället att skapa ett väl fungerande och modernt bibliotek som är anpassat efter de behov som finns i Viken.

Den lösning vi förordar är att nuvarande folkbibliotek och skolbibliotek ersätts med ett integrerat folk- och skolbibliotek. Organisatoriskt vill vi att biblioteket har kultur- och fritidsutskottet som huvudman. Biblioteket ska vara bemannat av fackutbildade bibliotekarier. Vi vill alltså se en lösning som den i Jonstorp, som visat sig fungera mycket väl. Det ska vara ett modernt, meröppet bibliotek.

Avgörande är att fackutbildade bibliotekarier anställs, att biblioteket har en huvudman som verkligen vet hur bibliotek ska drivas samt att biblioteket ingår i den väl fungerande organisation som folkbiblioteken och de integrerade biblioteken i Höganäs ingår i.

Om vi vill att invånarna, särskilt barn och ungdomar, i Viken ska få ett riktigt bra bibliotek är ett integrerat bibliotek den bästa lösningen. Det är också mer kostnadseffektivt än att driva folkbibliotek och skolbibliotek separerade från varandra.

Vikenskolans skolbibliotek har länge, trots att det är en av kommunens största skolor, varit eftersatt. det är dags att vi ändrar på det nu och bygger ett lika bra bibliotek i Viken som det vi har i Jonstorp.

Emma Wennerholm (V)

Insändare publicerad i Helsingborgs Dagblad 2016-05-08.

Pål Brunnströms tal på 1 maj 2016

Kamrater och första maj-demonstranter!

Vi lever i bistra tider när kapitalet och den politiska högern känner luft under vingarna, men vi lever också i en tid då det också sker många vackra och politiskt hoppingivande saker.

För ungefär tre veckor sedan var jag och säker många av er i Bjuv för att protestera mot nedläggningen av Findusfabriken. Vi var många tusen som demonstrerade, den största demonstrationen i den bygden och kanske även i hela nordvästra Skåne på mycket länge.

I Bjuv har ägarna, riskkapitalbolaget Nomad foods, plötsligt kommit på att det går att göra ännu lite större vinster genom att lägga ner här och skeppa hit ärtorna från Tyskland istället. Den luttrade socialisten suckade kanske något om att ”sådan är kapitalismen”, men det vackra som händer i Bjuv är att folk sätter ner foten och säger nej.
Nej. Vi förstår att det här är kapitalismens logik, men vi accepterar den inte. Nej. Vi kräver att våra liv också räknas.

Och det vackra är att vi gör det här tillsammans. För tillsammans kan vi organisera oss. Tillsammans kan vi kräva ansvar, och även om Nomad foods ägare sitter på en ö i caribien och dricker paraplydrinkar, så kan vi skrika så högt att vårt nej når ända dit.

En demonstration som den i Bjuv sker inte ur tomma luften. Det är många timmars arbete av många fantastiska kämpar i Livsmedelsarbetare förbundet i Bjuv. Och det är många utanför Bjuv, som sett hur viktigt det här är, och engagerat sig.
Organiserat sig. Tillsammans.

Det är viktigt att vi försöker stoppa nedläggningen av Findus i Bjuv, men det är också viktigt att vi ser till att kräva av regeringen, att nästa gång det är ett riskkapitalbolag som förbereder sig för att lägga ner, avskeda massa människor och lämna dem i sticket, då ska det kosta. Det ska helst kosta dem så mycket att de avstår från nedläggningen, men om det inte går ska det åtminstone kosta dem så mycket att de människor som drabbas får tid och råd att ställa om sina liv. Sådana lagar finns i andra länder, och vi kräver av den svenska regeringen att den ser till att införa liknande lagar i Sverige, så att vi slipper fler nedläggningar som den i Bjuv.

På den andra sidan i konflikten i Bjuv står Nomad Foods, ett riskkapitalbolag som gör sitt bästa för att smita under skatt och därför skrivit sig på en ö lång bort med en slapp skattelagstiftning. Det här har visat sig vara något av en folksport bland de rika i Sverige och resten världen, något som de hållit på med i decennier men som nu avslöjats med det som kallas Panama-pappren. Genom olika typer av trix och fix har de kunnat fuska sig till lägre skatt.

Man räknar med att det försvinner ungefär 46 miljarder varje år. Många har varit arga över det här, men jag tycker egentligen inte vi varit nog arga. 46 miljarder! Det är pengar skulle göra underverk med vården. Med skolan. Med äldreomsorgen. Det här måste få ett omedelbart slut nu. Ett av de två viktigaste kraven här är att återinföra förmögenhetsskatten och skatten på arv och gåvor, dels för attäven de riktigt rika ska bidra till det välfärden, men också för att det annars är svårt att veta hurmycket pengar de ens har.

Alla måste betala skatt, ingen ska komma undan med att fuska och de rika ska betala mest!

En vacker sak som också hänt är den fantastiska folkliga solidariteten med Refugees Welcome. Jag vet att det kan kännas länge sedan nu, när gränsen är stängd och flyktingarna stängs in i läger i Grekland, Turkiet och Ungern, men jag vill att ni ska försöka minnas den fantastiska känslan som fanns i augusti-september förra året, när flyktingar kom strömmande med båtarna över sundet och möttes av vänliga människor. Vanliga människor som kom med mat och filtar till människor som var hungriga och frös. Tusentals människor som ställde upp. Som organiserade sig, tillsammans.

Idag ser vi istället en regering som tvingar färjebolag och andra företag att stoppa människor som försöker ta sig till Sverige men inte har papper. Som betalar den allt mer auktoritära regimen i Turkiet för att stoppa flyktingarna redan vid gränsen.

Det här är en rasistisk politik. En politik som gör skillnad på folk och folk. En politik som med byråkratiska metoder förvägrar människor basala rättigheter som möjligheten att söka asyl. En politik som varje dag skördar dödsoffer och skapar ett outsägligt lidande för tusentals och åter tusentals människor.

Jag tror det viktigaste vi kan göra i tider som dessa är att organisera oss, tillsammans. Det är genom att stå många tillsammans vi kan visa att de rasister som idag bränner flyktingboende är en liten minoritet, och att alla vi andra är så oändligt många fler.

Det är tillsammans vi kan vända det som beskrivs som ett problem, att många unga människor nu söker sig till Sverige, till en möjlighet.

Tillsammans kan vi få fart på byggandet av bostäder till gamla och nya invånare, för bostadsbristen är inte något nytt fenomen. Den har vi väl haft i ungefär 20 år nu, sedan den borgerliga regeringen Bildt avskaffade de statliga stödet. Och det är just det som behövs igen. Statliga satsningar för att bygga mycket, och för att det ska bli bostäder som vanliga människor har råd att bo i. Högerns svar är att ropa efter marknadshyror eller fantisera ihop sagor om att alla har råd att köpa sig en bostadsrätt, men vänsterns svar måste vara att göra det tillsammans. Gemensamt kan vi finansiera ett byggande så att alla kan få en bra bostad till en rimlig kostnad.
Tillsammans kan vi anställa fler i den vård och den skola som sedan länge har varit i stort behov av mer personal.

Vänsterpartiet driver på för att bygga ett starkt gemensamt samhälle, tillsamman. Men högern bygger ett bräckligt, där var och en får klara sig bäst man kan, ett halmhus som ger vika vid minsta vindpust.

Om man sänker skatterna med 140 miljarder och låter välfärden stå och blöda vinster, som högerpartierna gjorde när de hade regeringsmakten – då blir vårt samhälle väldigt mycket mindre tryggt och stabilt. Vad som återstår när Aleris, Vardaga, Capio, Academedia och numera Bert Karlsson, tagit sitt, är just ett halmhus till samhälle.

Vänsterpartiet har förhandlat med regeringen, alltså socialdemokraterna och Miljöpartiet, de senaste åren. Vi har fått igenom mycket bra, nu senast 10 miljarder till välfärden, i höstas en satsning på barnfamiljer med gratis glasögon och gratis mediciner till barn. Det här är bra politik som gör skillnad i människors liv, och socialdemokraterna har varit ivriga att framställa det här som segrar, men för oss som har insyn blir det pinsamt tydligt att det är vänsterpartiet som har idéer för att förändra och förbättra, Socialdemokraterna framstår som politiskt väldigt trötta och visionslösa. Morgondagens vänster, framtidens vänster, kommer i allt mindre grad kunna förlita sig på att sossarna ska leverera. Det kommer nog vara så, att vi med nödvändighet bygger en ny, självständigare vänster, för det är vi som har idéerna för framtiden. Men vi i Vänsterpartiet kan inte bygga den ensamma. Bara tillsammans med miljörörelsen, fackföreningsrörelsen och hyresgäströrelsen kan vi göra det, men tillsammans! Tillsammans kan vi göra det.

Det Vänsterpartiet fått igenom i förhandlingarna med regeringen är bra politik, vi är och ska vara stolta över det, men det räcker inte. Vi måste höja ambitionsnivån, och vi måste tvinga den regering som nu sitter att höja ambitionsnivån. Så mycket inom välfärden har urholkats och förstörts under Alliansens högerstyre. De ha sänkt skatterna med 140 miljarder, och då har de också minskat utgifterna, samtidigt som vi fått en större befolkning.

De har också urholkat arbetsrätten med införandet av ”Allmän visstidsanställning” och andra förslag.

Allt det här måste vi ta itu med. Tillsammans. Vi måste vara tydliga mot regeringen. Är ni en höger eller en vänsterregering? Kommer ni att kunna bygga ett starkt gemensamt samhälle, eller ska det fortsätta vara ett halmhus?

Vi lever i bistra tider när kapitalet och den politiska högern känner luft under vingarna och där socialdemokraterna tappat farten, men vi det finns också mycket som ger hopp. När många människor kommer tillsammans och kämpar för en bättre morgondag, då finns det hopp.

Så i hopp, kamrater och förstamaj-demonstranter, hälsar jag er. Länge leve första maj!

Emma Wennerholms tal på 1 maj 2016

Första maj-firare och mötesdeltagare

Mitt namn är Emma Wennerholm, gruppledare för Vänsterpartiet Höganäs, och överallt där jag engagerar mig så arbetar jag tillsammans med andra för ett bättre, solidariskt, jämlikt och rättvist samhälle.

Jag vill se ett samhälle där jobben är trygga, där kvinnor och män är jämställda och där solidaritet och medmänsklighet är drivkraften i samhällsutvecklingen. För oss är det viktigt att fira arbetarrörelsens högtidsdag i Höganäs.

Kamrater: Jag skulle kunna tala om att även tidigare när Sverige har tagit emot många människor på flykt har vissa sagt att det varit omöjligt. Men de människor som kom då är nu en självklar del av vårt samhälle. Samtidigt som vi tog emot flyktingar byggde vi då upp en stark välfärd. Vår moderna historia visar att Sverige kan både värna rätten till asyl och ha en stark välfärd av världsklass.
Här i Höganäs har vi bl.a. inrättat en tjänst som integrationskoordinator som är ett mycket bra förslag. Vi välkomnar nya invånare till vår kommun. Politikens ansvar är att aldrig sätta utsätta grupper mot varandra. Ett värdigt och positivt mottagande är avgörande för att möjliggöra tillhörigheten i ett nytt land. Det ska absolut ges ett bra bemötande och en god introduktion av god kvalitet. Dessa insatser ska bygga på rätten och möjligheten till lika villkor som den som tidigare är bosatt i Sverige och fokusera på den enskildes initiativkraft och förmåga. Det är i landets kommuner nyanlända ska bo och verka och bygga sin framtid. Ansvarsfördelning och skyldigheter för alla inblandade aktörer och individen ska vara tydliga och uttryckliga. Och vi menar att kommunerna ska stå för själva genomförandet av introduktionen mot tillräcklig ersättning från staten. För i grunden så handlar det om hur vi ska välkomna nya invånare till kommunen och att det handlar om trygghet, omtanke och gemenskap. Tillsammans gör vi skillnad.

Vi arbetar politiskt på alla nivåer för rätten till asyl, en human flyktingpolitik och ett samhälle fritt från rasism.

Vänsterpartister arbetar också aktivt och utåtriktat. Exempelvis i organisationer som jobbar för en human flyktingpolitik, för sammanhållning och mot rasism. Alltså är vi för en human flyktingpolitik och jag stödjer folkkampanjen för asylrätten som protesterar emot regeringens åtgärder för samhällen byggs av människor inte av murar.

Bara tillsammans kan vi bygga ett Sverige som präglas av omtanke, rättvisa och solidaritet.

Kamrater: Jag skulle kunna tala om att det gäller nu att se till att rättmätig skatt betalas, även för de superrika och företagen. Skatteflykten dränerar både Sverige och många andra länder på viktiga resurser för välfärden. Vi får ett samhälle där eliterna och de superrika kan sysselsätta sig med den här typen av skatteundantag som kom fram med bl.a. Panamadokumeten som gör att tilliten till samhället minskar utöver att vi förlorar stora resurser. Jag upplever att det finns en trixande elit som kan sko sig på andras bekostnad. Därför har Vänsterpartiet lagt fram ett 11 punktsprogram mot skatteflykt.

För den svenska välfärden, skolan och omsorgen i Sverige är i överlag bra, men på många håll behövs det fler anställda. Fler lärare så att varje barn får chans att lära sig det man ska och verkligen bli lyssnat på. Fler undersköterskor som ger en bra vardag för de äldre och ser till att sjuka får en riktigt bra vård. Vi behöver anställa fler men vi behöver också få tillbaka de människor som valt att sluta pga. dålig arbetsmiljö och sämre arbetsvillkor. Därför är jag så glad över att vi i Vänsterpartiet nu har fått igenom vårt krav på 10 miljarder kronor om året till välfärden. Det är den största välfärdssatsningen hittills på 2000-talet. Här i Höganäs skulle det innebära ca 14,7 miljoner.
Kamrater: Jag skulle kunna tala om att sänkta ingångslöner för nyanlända och unga påverkar i längden lönen för stora grupper på arbetsmarknaden. Att lagstifta om lägre löner, som tre av fyra allianspartier öppnar för, innebär ett hot mot den svenska arbetsmarknadsmodellen där starka och självständiga parter förhandlar om villkor och löner. Vi har förslagen för en trygg arbetsmarknad där de anställda ges större inflytande, schyssta villkor och rimliga löner. Att göra människor fattiga är inte vägen framåt för Sverige.

Målet för en bra personalpolitik måste vara en välmående och välutbildad personal. För att livsviktiga verksamheter ska fungera, är det en förutsättning att dessa människor trivs med sitt jobb. Personalen måste värdesättas högt och få tillgång till såväl vidareutbildning som rättvisa och jämställda löner.
Svenska kollektivavtal ska gälla alla som arbetar i Sverige och arbetsmiljön måste tas på allvar. Folk ska inte behöva riskera livet på jobbet. Vikten av att arbetsplatser omfattas av kollektivavtal blir än mer väsentlig.

Avtalet mellan Kommunal och SKL blev i fredags klart. Avtalet som gäller för alla medlemmar i Kommunal som jobbar i välfärdssektorn och ger löneökningar till alla medlemmar , lika mycket som på övriga arbetsmarknaden. Utöver det får yrkesutbildade underskötare en extra löneökning – ett viktigt steg mot jämställda löner. Ett nytt löneavtal ska införas som ger större fackligt inflytande över löneprocessen. Det finns också en plan för hur heltid ska bli norm även inom vård-och omsorgsyrkena. Tillsammans gör vi skillnad.

Anställda och brukare inom välfärden ska ges ökat inflytande. Jag menar att välfärden utvecklas bäst genom att vi visar tillit till personalens kunnande och engagemang. Att ge de anställda mer inflytande över verksamheten är bästa sättet att minska stressen och bristerna i arbetsmiljön. Med mindre detaljstyrning och mer personalinflytande blir välfärdsarbetena mer attraktiva, kvalitén höjs och mångfalden ökar. Inom äldreomsorgen ska en verklig valfrihet genomsyra vardagen: Vad vill du göra idag?

Kamrater: Politisk förändring sker alltid i det lokala. I Höganäs ökar sjukfrånvaron. Välfärden behöver ökade resurser för att ge de anställda goda arbetsvillkor. Vi har lagt budgetförslag om ökade resurser och ökad bemanning inom vård, skola och omsorg. Det ska vara vårt fokus genom att lägga förslag om bl.a. att ta bort de delade turerna, arbetstidsförkortning, barnomsorg på obekväm arbetstid, personalförstärkningar och arbetsmiljön inom den gemensamma välfärden.

Med det förtroende vi fått från våra väljare kommer vi att fortsätta arbeta parlamentariskt i kommunen där vi inkommer med förslag, initiativ, motioner, interpellationer och budgetarbete som kan komma att väcka den styrande högeralliansens missnöje.
Vi tar det politiska förtroende väljarna gett oss på stort allvar och strävar efter både regionalt och lokalt samarbete med andra partier i frågor där våra åsikter är likartade. Vi kommer även att reagera och agera som det oppositionsparti vi är. Vi kan ställa oss bakom förslag men det kommer att finnas förslag där vi vill göra mer än den styrande majoritet och förslag/beslut som vi absolut inte kan ställa oss bakom.

För oss är det en viktig princip att förtroendevalda politiker sysslar med politiken för att det är engagerade och har en vilja att förändra och arbeta för kommunens bästa och inte att håva in arvoden. För vi är valda för att företräda Höganäs medborgare och det är det som ska driva oss.

Jag strävar efter ett solidariskt samhälle som byggs av och för människor. Tillsammans gör vi skillnad

Tack för att ni lyssnade!

1 maj

Tillsammans gör vi skillnad – fira 1 maj med Vänsterpartiet Höganäs

Vi bjuder in alla1 maj 2016 som vill se ett samhälle där jobben är trygga, kvinnor och män är jämställda och där solidaritet och medmänsklighet är drivkraften i samhällsutvecklingen.

Samling klockan 13.45 på Nymbergs plats utanför Höganäs Bibliotek

Tal och musik i Café Amanda, Höganäs Bibliotek klockan 14:30-16.00

Talare : Pål Brunnström och Emma Wennerholm

 

 

Pål Brunnström bor i Malmö och sitter i partistyrelsen för Vänsterpartiet. Han kommer att tala utifrån den övergripande parollen ”Tillsammans gör vi skillnad”.

– Det är tillsammans vi kan vända det som beskrivs som ett problem, att många unga människor nu söker sig till Sverige, till en möjlighet. Tillsammans kan vi få fart på byggandet av bostäder till gamla och nya invånare, för bostadsbristen är inte något nytt fenomen. Tillsammans kan vi anställa fler i den vård och den skola som redan innan var i stort behov av mer personal. Tillsammans kan vi sätta stopp för skattesmitarna, de korrupta tjänstemännen och de som suger ut vinster ur välfärden, för att se till att pengarna istället används till det som de var avsedda för, säger Pål Brunnström.

Emma Wennerholm är gruppledare i Vänsterpartiet Höganäs, ordinarie ledamot i distriktsstyrelsen V Skåne, ersättare i regionfullmäktige och fackligt förtroendevald / aktiv i Kommunal och aktiv inom LO. Emma kommer att tala utifrån Gemensam välfärd utan privata vinstintressen och Gemensam välfärd av hög kvalitet och med goda arbetsvillkor med kommunalpolitiskt arbete i fokus.

– För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att fira arbetarrörelsens högtidsdag i Höganäs. Politisk förändring startar alltid i det lokala. I Höganäs ökar sjukfrånvaron. Välfärden behöver ökade resurser för att ge de anställda goda arbetsvillkor, säger Emma Wennerholm, gruppledare för Vänsterpartiet Höganäs.

1 2 3 26

Arkiv

Kategorier