• Hem
  • Kommunalpolitik
sida

Kommunalpolitik

Parlamentariska uppdrag

Kommunfullmäktige – Emma Wennerholm (ordinarie), Inger Nilsson (1:e ersättare), Gunilla Fruerlund (2:e ersättare)

Kommunstyrelsen – Emma Wennerholm (ersättare)

Socialnämnden – Inger Nilsson (ersättare)

Utbildningsnämnden – Gunilla Fruerlund (ersättare)

Överenskommelse om valteknisk samverkan mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna för mandatperioden 2018-2022 (2018-10-15).

Enkel fråga om information om utskottens möten på Höganäs kommuns hemsida 2018-09-27.

Skriftlig reservation ärende 10 2018-02-22.

Tilläggsyrkande ärende 10 2018-02-22.

Skriftlig reservation ärende 11 2017-12-14.

Tilläggsyrkande ärende 11 2017-12-14.

Interpellation om protokollsanteckning 2017-11-22.

Finansiering av våra budgetförslag 2017-10-11.

Budgetförslag och tilläggsyrkanden kostnader 2017-10-10.

Budgetförslag förskola och skola 2017-10-11.

Budgetförslag vård och omsorg 2017-10-11.

Budgetförslag socialnämnd 2017-10-11.

Budgetförslag barnomsorg på obekväm arbetstid 2017-10-11.

Budget 2018 skattesats 2017-10-11.

Skriftlig reservation ärende 28 antagande av detaljplan för Viken 26 KF 2017-09-28.

Avslagsyrkande ärende 28 antagande av detaljplan för Viken 26 KF 2017-09-28.

Antagande av Budget 2017 och Plan 2018-2019 KF 2016-09-29.

Arvoden KF 2016-09-29.

Avslagsyrkande arvoden KF 2016-09-29.

Budgetförslag barnomsorg på obekväm arbetstid KF 2016-09-29.

Budgetförslag och tilläggsyrkanden KF 2016-09-29.

Budgetförslag socialnämnden KF 2016-09-29.

Budgetförslag utbildningsnämnden KF 2016-09-29.

Budgetförslag vård och omsorg KF 2016-09-29.

Finansiering budgetförslag och tilläggsyrkanden KF 2016-09-29.

Skriftlig reservation ärende 7 arvoden KF 2016-09-29.

Skriftlig reservation ärende 7 KF 2016-09-29.

Skriftlig reservation ärende 14 KF 2016-09-29.

Skriftlig reservation kommunfullmäktige 2016-05-19.

Tilläggsyrkande kommunfullmäktige 2016-05-19.

Skriftlig reservation kommunfullmäktige 2016-01-28.

Ändringsyrkande kommunfullmäktige  2016-01-28.

Motion om barnomsorg på obekväm arbetstid 2015-11-19.

Motion om arbetstidsförkortning och ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015-11-19.

Interpellation om delade turer 2015-11-19.

Skriftlig reservation ärende 5 (2015-09-24).

Budgetförslag: Ökade resurser till Utbildningsnämnden 2015-09-24.

Budgetförslag: Sänkta arvoden 2015-09-24.

Budgetförslag: Sänk partistödet 2015-09-24.

Budgetförslag: För en avgiftsfri Pedagogisk måltid 2015-09-24.

Budgetförslag: För ökade resurser inom vård och omsorg 2015-09-24.

Budgetförslag: Barnomsorg på obekväm arbetstid 2015-09-24.

Budgetförslag och tilläggsyrkande till § 5 Antagande av budget 2016 och plan 2017-2018 2015-09-24.

Finansiering av våra budgetförslag och tilläggsyrkande 2015-09-24.

Antagande av Budget 2016 och Plan 2017-2018 2015-09-24.

Tilläggsyrkande ärende 11 kommunfullmäktige 2015-05-21.

Skriftlig reservation ärende 11 kommunfullmäktige 2015-05-21.

Skriftlig reservation ärende 9 kommunfullmäktige 2015-05-21.

Avslagsyrkande ärende 9 kommunfullmäktige 2015-05-21.

Reservation kommunfullmäktige 2015-04-23.

Avslagsyrkande kommunfullmäktige 2015-04-23.

Överenskommelse om valteknisk samverkan 2014-2018 mellan Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet (2014-10-14).

Budgetförslag 2014: Sänk partistödet och låt de politiska partierna själva bekosta sina politiska sekreterare (2014-10-30).

Remissyttrande angående Höganäs kommuns folkhälsoprogram 2015-2017 (2014-08-11).

Remissyttrande angående Höganäs kommuns miljöprogram 2012-2025 (2014-06-05).

Remissyttrande angående Bostadsförsörjningsprogram (2013-09-23).

Budgetförslag 2013: Sänk partistödet och låt de politiska partierna själva bekosta sina politiska sekreterare (2013-09-18).

Motion: Bekämpa den ekonomiska brottsligheten (2012-12-13).
Motionen behandlades på kommunfullmäktige 2013-09-19: kallelse, protokoll.
Helsingborgs Dagblad uppmärksammar motionen: 2012-12-15.

Motion om En välfärd fri från kommersiella intressen (2012-11-12)
Motionen behandlades på kommunfullmäktige 2013-09-19: kallelse, protokoll.

Budgetförslag 2012: Sänk partistödet och låt partierna själva bekosta sina politiska sekreterare (2012-06-01).

Interpellation om hur Höganäs kommun kvalitetsgranskar privatiserade verksamheter (2011-11-20).
Interpellationen besvarades på kommunfullmäktige 2012-02-08: kallelse, protokoll.

Motion om ”skatteparadis” (2011-11-13).
Motionen behandlades på kommunfullmäktige 2012-04-19: kallelse, protokoll.
Helsingborgs Dagblad uppmärksammar motionen: 2011-11-15.

Motion om sänkning av partistödet till de i högeralliansen ingående partierna (2011-04-26).
Motionen behandlades på kommunfullmäktige 2011-11-24: kallelse, protokoll.

Interpellation om vad utmaningsrätten kostar Höganäs kommun (2011-04-26).
Interpellationen besvarades på kommunfullmäktige 2011-06-21: kallelse, protokoll.
Helsingborgs Dagblad uppmärksammar interpellationen: 2011-06-23.

Motion om bostadspolitik i Höganäs kommun (2011-03-13).
Motionen behandlades på kommunfullmäktige 2011-05-25: kallelse, protokoll.

Motion om information till medborgarna på kommunens hemsida (2011-03-13).
Motionen behandlades på kommunfullmäktige 2011-05-25: kallelse, protokoll.

Motion om meddelarfrihet och offentlighetsprincip i privatiserade verksamheter (2011-01-25).
Motionen behandlades på kommunfullmäktige 2011-05-25: kallelse, protokoll.

Motion om fackliga organisationers närvaro- och yttranderätt under utskottsmöten (2011-01-25).
Motionen behandlades på kommunfullmäktige 2011-11-24: kallelse, protokoll.

Interpellation om partistöd (2010-12-14).
Interpellationen besvarades på kommunfullmäktige 2011-02-10: kallelse, protokoll.

Motion om sommarjobb till ungdomar (2010-12-13).
Motionen behandlades på kommunfullmäktige 2011-03-17: kallelse, protokoll.
Helsingborgs Dagblad uppmärksammar motionen: 2011-03-21.

Interpellation om fackliga organisationers närvaro- och yttranderätt under utskottsmöten (2010-11-14).
Interpellationen besvarades på kommunfullmäktige 2010-12-16: kallelse, protokoll.
Helsingborgs Dagblad uppmärksammar interpellationen: 2010-11-16.

Motion om utmaningsrätten (2010-11-02).
Motionen behandlades på kommunfullmäktige 2012-03-15: kallelse, protokoll.

Överenskommelse om valteknisk samverkan mellan Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet (2010-10-29).

Dela den här sidan:

Kopiera länk