Kommunalpolitik

Rapport från kommunfullmäktige 2017-10-11

Dagens fullmäktige hade ett stort ärende och det var antagande av budget 2018 och plan 2019-2020 där jag höll följande anförande från Vänsterpartiet:

Ordförande , ledamöter och åhörare.

Vänsterpartiet är ett parti som arbetar för rättvisa och jämlikhet och vi vill utveckla och förbättra vår gemensamma välfärd.

Vi menar att välfärden utvecklas bäst genom att vi visar tillit till personalens kunnande och engagemang. Med mindre detaljstyrning och mer personalinflytande blir välfärdsarbetena mer attraktiva och kvalitén höjs.

Det som riktigt spelar roll för en bra välfärd är kontinuitet i personalen. Det betyder att personalen behöver ha en bra arbetsmiljö och trivas på sitt arbete så de håller sig friska och stannar kvar på sitt jobb. Genom att fokusera på det och fokusera på den verksamhet som finns kan det bara bli bättre, inte genom att göra besparingar och nedskärningar som bidrar till mer stress och sämre arbetsmiljö.

Skola, förskola och fritidshemmen är i behov av ökade resurser. Höganäs kommun ligger sedan tidigare i botten när det gäller resurstilldelning till utbildningsförvaltningen. Trots det lyckas många av kommunens barn och ungdomar riktigt bra. En stor faktor till det är personalens fantastiska arbete.

Vi ser med oro på de förslag på nedskärningar inom utbildning- och socialförvaltningen som kommer bidra till fortsatt underfinansiering, sänkt personaltäthet och stor risk för ytterligare ökad arbetsbelastning med följd att antal sjukskrivningar ökar.

Jag vill nämna att i den senaste rankningen från Lärarförbundet får Höganäs återigen en framskjuten placering. I år hamnar man på plats 13 i landet och är femte bästa kommun i Skåne.

Samtidigt ligger Höganäs bland de tio-tolv kommuner i landet som satsar sämst. Så jag tycker nog att det går inte att bli mer effektiva än vad personalen inom utbildningsförvaltningen är. För sett till hur mycket resurser kommunen satsar, blir placeringen dock betydligt blygsammare. I Lärarförbundets rankning hamnar Höganäs då på plats 148 av landets 290 kommuner.

Och sen tänker jag på våra ungdomar och möjligheten till mötesplatser för ungdomar där dagens budgetförslag kan innebära att fritidsgårdar stängs.

För att kunna prestera bra i skolan krävs också att våra ungdomar har en meningsfull fritid. Fritidsgårdar och andra mötesplatser är viktiga för demokratin och för att ta tillvara människors, speciellt barn och ungas, engagemang, kreativitet och vilja.

Fritidsgårdar i till exempel Jonstorp och Nyhamnsläge ger möjligheter till att skapa bärande relationer till de unga som bor där. Barn och ungdomar ska kunna påverka sina mötesplatser, och att de ses som resurser, inte som problem.

Jag tror det är viktigt att vi behåller de fritidsgårdar vi har i hela kommunen och även inte rör vårt fantastiska Eric Ruuth där samverkan mellan dem bara bidrar det bättre för våra ungdomar i hela vår kommun.

För Vänsterpartiet är det centralt att ett politiskt uppdrag är ett hedersuppdrag från väljare och medlemmar och att arvoden ska finnas för att ge de praktiska förutsättningarna som behövs för att utföra sitt uppdrag, inte för att berika sig på. Partistödet har höjts och även arvoden har höjts plus att stöd för politiska sekreterare lagts till. Vi behöver ökade resurser till vård, skola och omsorg – inte till politikerna.

Våra förslag och tilläggsyrkande som vi visar idag skulle bland annat kunna ge ett första steg till barnomsorg på obekväm arbetstid, ökad bemanning inom vård, skola och omsorg och ökade resurser till de två stora nämnderna, utbildningsnämnden och socialnämnden.

Att i panik förstöra verksamheter som fungerar bra och är värdefulla för många Höganäsbor för att kortsiktigt spara pengar är fel väg att gå.

Precis som Barbro i Miljöpartiet nämner så är det lite svårt att se helheten över vad de föreslagna så kallade effektiviseringar innebär för alla förvaltningarna, det är mest utbildningsförvaltningen som vi kan skapa oss en bild över.

Jag tänker på till exempel vad kommer de tre procenten som ska skäras ned från biblioteken innebära, där vi nu i Höganäs är i framkant med tillgången och får oerhört gott betyg av medborgarna i Höganäs.

Vi i Vänsterpartiet vill att biblioteken ska ha goda medieanslag, att vi inte vill dra ner på öppettider eller dra ner på personalen. Men kan det garanteras att det inte händer om tre procent ska skäras ned?

Att hålla fast i en underfinansierad och slimmad verksamhet med en av Sveriges lägsta kommunalskatter är inte vägen att gå utan det är nu dags att realisera en 50 öres skattehöjning och även en sänkning av politikers arvoden för att både behålla, utveckla och förbättra vår gemensamma välfärd i kommunen.

Som vi i Vänsterpartiet ser det idag: Om vi ska nå dit så behöver vi en skattehöjning för vi ser behoven men inte resurserna i budgeten.

Genom detta skulle vi få till fortsatt utveckling av verksamheterna inom våra förvaltningar som vi i Vänsterpartiet prioriterar och inte en nedmontering.

Emma Wennerholm, gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Samtliga Vänsterpartiets budgetförslag finns att läsa på sidan Kommunalpolitik.

Dela den här sidan:

Kopiera länk