Parlamentariska uppdrag

Kommunfullmäktige – Emma Wennerholm (ordinarie), Inger Nilsson (1:e ersättare), Gunilla Fruerlund (2:e ersättare)

Kommunstyrelsen – Emma Wennerholm (ersättare)

Socialnämnden – Inger Nilsson (ersättare)

Utbildningsnämnden – Gunilla Fruerlund (ersättare)

Skriftlig reservation ärende 10 2018-02-22.

Tilläggsyrkande ärende 10 2018-02-22.

Skriftlig reservation ärende 11 2017-12-14.

Tilläggsyrkande ärende 11 2017-12-14.

Interpellation om protokollsanteckning 2017-11-22.

Finansiering av våra budgetförslag 2017-10-11.

Budgetförslag och tilläggsyrkanden kostnader 2017-10-10.

Budgetförslag förskola och skola 2017-10-11.

Budgetförslag vård och omsorg 2017-10-11.

Budgetförslag socialnämnd 2017-10-11.

Budgetförslag barnomsorg på obekväm arbetstid 2017-10-11.

Budget 2018 skattesats 2017-10-11.

Skriftlig reservation ärende 28 antagande av detaljplan för Viken 26 KF 2017-09-28.

Avslagsyrkande ärende 28 antagande av detaljplan för Viken 26 KF 2017-09-28.

Antagande av Budget 2017 och Plan 2018-2019 KF 2016-09-29.

Arvoden KF 2016-09-29.

Avslagsyrkande arvoden KF 2016-09-29.

Budgetförslag barnomsorg på obekväm arbetstid KF 2016-09-29.

Budgetförslag och tilläggsyrkanden KF 2016-09-29.

Budgetförslag socialnämnden KF 2016-09-29.

Budgetförslag utbildningsnämnden KF 2016-09-29.

Budgetförslag vård och omsorg KF 2016-09-29.

Finansiering budgetförslag och tilläggsyrkanden KF 2016-09-29.

Skriftlig reservation ärende 7 arvoden KF 2016-09-29.

Skriftlig reservation ärende 7 KF 2016-09-29.

Skriftlig reservation ärende 14 KF 2016-09-29.

Skriftlig reservation kommunfullmäktige 2016-05-19.

Tilläggsyrkande kommunfullmäktige 2016-05-19.

Skriftlig reservation kommunfullmäktige 2016-01-28.

Ändringsyrkande kommunfullmäktige  2016-01-28.

Motion om barnomsorg på obekväm arbetstid 2015-11-19.

Motion om arbetstidsförkortning och ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015-11-19.

Interpellation om delade turer 2015-11-19.

Skriftlig reservation ärende 5 (2015-09-24).

Budgetförslag: Ökade resurser till Utbildningsnämnden 2015-09-24.

Budgetförslag: Sänkta arvoden 2015-09-24.

Budgetförslag: Sänk partistödet 2015-09-24.

Budgetförslag: För en avgiftsfri Pedagogisk måltid 2015-09-24.

Budgetförslag: För ökade resurser inom vård och omsorg 2015-09-24.

Budgetförslag: Barnomsorg på obekväm arbetstid 2015-09-24.

Budgetförslag och tilläggsyrkande till § 5 Antagande av budget 2016 och plan 2017-2018 2015-09-24.

Finansiering av våra budgetförslag och tilläggsyrkande 2015-09-24.

Antagande av Budget 2016 och Plan 2017-2018 2015-09-24.

Tilläggsyrkande ärende 11 kommunfullmäktige 2015-05-21.

Skriftlig reservation ärende 11 kommunfullmäktige 2015-05-21.

Skriftlig reservation ärende 9 kommunfullmäktige 2015-05-21.

Avslagsyrkande ärende 9 kommunfullmäktige 2015-05-21.

Reservation kommunfullmäktige 2015-04-23.

Avslagsyrkande kommunfullmäktige 2015-04-23.

Överenskommelse om valteknisk samverkan 2014-2018 mellan Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet (2014-10-14).

Budgetförslag 2014: Sänk partistödet och låt de politiska partierna själva bekosta sina politiska sekreterare (2014-10-30).

Remissyttrande angående Höganäs kommuns folkhälsoprogram 2015-2017 (2014-08-11).

Remissyttrande angående Höganäs kommuns miljöprogram 2012-2025 (2014-06-05).

Remissyttrande angående Bostadsförsörjningsprogram (2013-09-23).

Budgetförslag 2013: Sänk partistödet och låt de politiska partierna själva bekosta sina politiska sekreterare (2013-09-18).

Motion: Bekämpa den ekonomiska brottsligheten (2012-12-13).
Motionen behandlades på kommunfullmäktige 2013-09-19: kallelse, protokoll.
Helsingborgs Dagblad uppmärksammar motionen: 2012-12-15.

Motion om En välfärd fri från kommersiella intressen (2012-11-12)
Motionen behandlades på kommunfullmäktige 2013-09-19: kallelse, protokoll.

Budgetförslag 2012: Sänk partistödet och låt partierna själva bekosta sina politiska sekreterare (2012-06-01).

Interpellation om hur Höganäs kommun kvalitetsgranskar privatiserade verksamheter (2011-11-20).
Interpellationen besvarades på kommunfullmäktige 2012-02-08: kallelse, protokoll.

Motion om ”skatteparadis” (2011-11-13).
Motionen behandlades på kommunfullmäktige 2012-04-19: kallelse, protokoll.
Helsingborgs Dagblad uppmärksammar motionen: 2011-11-15.

Motion om sänkning av partistödet till de i högeralliansen ingående partierna (2011-04-26).
Motionen behandlades på kommunfullmäktige 2011-11-24: kallelse, protokoll.

Interpellation om vad utmaningsrätten kostar Höganäs kommun (2011-04-26).
Interpellationen besvarades på kommunfullmäktige 2011-06-21: kallelse, protokoll.
Helsingborgs Dagblad uppmärksammar interpellationen: 2011-06-23.

Motion om bostadspolitik i Höganäs kommun (2011-03-13).
Motionen behandlades på kommunfullmäktige 2011-05-25: kallelse, protokoll.

Motion om information till medborgarna på kommunens hemsida (2011-03-13).
Motionen behandlades på kommunfullmäktige 2011-05-25: kallelse, protokoll.

Motion om meddelarfrihet och offentlighetsprincip i privatiserade verksamheter (2011-01-25).
Motionen behandlades på kommunfullmäktige 2011-05-25: kallelse, protokoll.

Motion om fackliga organisationers närvaro- och yttranderätt under utskottsmöten (2011-01-25).
Motionen behandlades på kommunfullmäktige 2011-11-24: kallelse, protokoll.

Interpellation om partistöd (2010-12-14).
Interpellationen besvarades på kommunfullmäktige 2011-02-10: kallelse, protokoll.

Motion om sommarjobb till ungdomar (2010-12-13).
Motionen behandlades på kommunfullmäktige 2011-03-17: kallelse, protokoll.
Helsingborgs Dagblad uppmärksammar motionen: 2011-03-21.

Interpellation om fackliga organisationers närvaro- och yttranderätt under utskottsmöten (2010-11-14).
Interpellationen besvarades på kommunfullmäktige 2010-12-16: kallelse, protokoll.
Helsingborgs Dagblad uppmärksammar interpellationen: 2010-11-16.

Motion om utmaningsrätten (2010-11-02).
Motionen behandlades på kommunfullmäktige 2012-03-15: kallelse, protokoll.

Överenskommelse om valteknisk samverkan mellan Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet (2010-10-29).

Engagera dig

Tillsammans gör vi Sverige jämlikt och rättvist, bli medlem i Vänsterpartiet!

Följ Vänsterpartiet på Facebook, Instagram och Twitter. Gilla och dela våra inlägg!

Vill du veta vad Vänsterpartiet gör? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Hjälp oss sprida vår politik, ge en gåva till Vänsterpartiet!

Arkiv
Kategorier