Medlemsmöten

Årsmöte i Vänsterpartiet Höganäs 2016-02-26

Vänsterpartiet Höganäs höll årsmöte i Café Amanda fredagen den 26 februari. Ordförande under årsmötet var Mats Fuchs från Vänsterpartiet Helsingborg.

Till ordförande valdes Gustaf Segerhammar. Till övriga styrelseledamöter utsågs Erik Edwardson, Gunilla Fruerlund, Inger Nilsson, Mikael Nilsson och Emma Wennerholm. Till partiföreningens revisor valdes Ingrid Mattiasson Saarinen.

Efter avslutat årsmöte höll den nyvalda styrelsen ett konstituerande styrelsemöte där olika ansvarsområden fördelades. Till kassör utsågs Mikael Nilsson, till gruppledare utsågs Emma Wennerholm, till firmatecknare utsågs Mikael Nilsson och Gustaf Segerhammar, till ansvarig för e-post utsågs Gustaf Segerhammar, till ansvarig för hemsida, medlemsregister och sociala medier utsågs Erik Edwardson.

Klicka här för att läsa den verksamhetsplan för 2016 som årsmötet antog.

Vänsterpartiet Höganäs kandidater till kommunfullmäktige 2014

Vänsterpartiet Höganäs höll årsmöte fredagen den 7 mars. Under årsmötet fastställdes vår lista till kommunvalet och vår valplattform. Följande personer kandiderar till kommunfullmäktige för Vänsterpartiet:

1. Emma Wennerholm – barnskötare, 36 år

2. Inger Nilsson – förskollärare, 62 år

3. Gunilla Fruerlund  – barnskötare, 53 år

4. Gustaf Segerhammar – produktionskontrollant, 29 år

5. Erik Edwardson – bibliotekarie, 46 år

6. Bo Jönsson – pensionär, 66 år

7. Ralf Adin – fritidspedagog, 64 år

8. Mikael Nilsson – ingenjör, 59 år

9. Kenth Rosdahl – administratör, 36 år

Pressmeddelande: Vänsterpartiet Höganäs årsmöte 2013

Vänsterpartiet Höganäs höll årsmöte fredagen den 1 mars. Emma Wennerholm omvaldes som ordförande. Övriga som valdes till styrelsen var Erik Edwardson, Gunilla Fruerlund, Inger Nilsson, Mikael Nilsson och Gustaf Segerhammar.

Emma Wennerholm säger:

– Vänsterpartiet Höganäs har ökat sitt medlemsantal och vi förbereder oss för att göra en stark valrörelse 2014.

– Höganäs behöver ett starkare vänsterparti som arbetar för jämställdhet, jämlikhet och en hållbar miljö- och klimatpolitik.

– I valet 2014 ska det vara tydligt för alla att Vänsterpartiet är det parti du ska rösta på om du vill se en välfärd utan privata vinstintressen som ges de resurser den behöver. Vi kommer också prioritera arbetet för goda arbetsvillkor för de anställda i Höganäs kommun.

Helsingborgs Dagblad uppmärksammar vårt årsmöte.

Vänstern, vänsterpolitik och regeringsmakten

Samtalsserie: Vänstern, vänsterpolitik och regeringsmakten.

Hur får vi genomslag för vänsterpolitik? Sitter Vänsterpartiet i regeringen efter valet 2014? Dessa två frågor är centrala för vårens samtalsserie.

Torsdag 14 mars kl 18.30, Tryckeriet, Rolfsgatan 7B, Malmö: Aron Etzler, Vänsterpartiets partisekreterare.

Torsdag 28/3 kl 18.30, Vänsterns hus, Nobelvägen 51, Malmö: SF, regeringsmakten och vänsterpolitikens kollaps? Pernile Frahm, Socialistiskt Folkeparti, Danmark.

Torsdag 11/4 kl 18.30, Vänsterns hus, Nobelvägen 51, Malmö: Vänsterns makt och maktlöshet utanför regeringen. Ulrik Kohl, Enhedslisten, Danmark.

Torsdag 18/4 kl 18.30, Vänsterns hus, Nobelvägen 51, Malmö: Problem och möjligheter i en lokal rödgrön majoritetsregering. Hanna Thomé, kommunalråd Vänsterpartiet Malmö.

Torsdag 2/5 kl 18.30, Vänsterns hus, Nobelvägen 51, Malmö: Vänsterpolitik och regeringsmakt: en förälskelse med förhinder?

 

Årsmöte 2012-03-02

Vänsterpartiet Höganäs höll årsmöte fredagen den 2 mars. Daniel Mena, ordförande i Vänsterpartiet Helsingborg, agerade mötesordförande.

Emma Wennerholm valdes till ordförande och Mikael Nilsson valdes till kassör. Övriga som valdes in i styrelsen var Ralf Adin, Erik Edwardson, Gunilla Fruerlund och Inger Nilsson.

Årsmötet antog en verksamhetsplan för 2012 som ligger i linje med det strategidokument som Vänsterpartiets kongress antog.

Emma Wennerholm sa efter att ha omvalts till ordförande i Vänsterpartiet Höganäs:

– Vänsterpartiet har varit ett tydligt och aktivt oppositionsparti sedan valet 2010. Det var Vänsterpartiet som uppmärksammade det orimliga i att högeralliansen anställt en politisk sekreterare utan att det påverkade partistödet. Det är Vänsterpartiet som ihärdigast försvarar vår gemensamma välfärd mot högeralliansens privatiseringsplaner. Vi vill göra vad vi kan för att skapa bredast möjliga opposition mot högeralliansens planer på att privatisera 50 procent av kommunens verksamheter. Att vi fortfarande har kvar Kullagymnasiet i kommunal regi visar att en stark opinion kan vinna över kommunledningen.

– Vänsterpartiet ska bli större, starkare och bättre såväl organisatoriskt som politiskt. Höganäs behöver en kommunledning som vill utveckla de kommunala verksamheterna, inte privatisera dem. De anställda i Höganäs kommun förtjänar en politisk ledning som uppskattar dem istället för att låta ett ständigt privatiseringshot hänga över dem. Vi vill bidra till att Höganäs byter kommunledning och politik 2014.

….

Helsingborgs Dagblad uppmärksammar vårt årsmöte.

Arkiv
Kategorier