Massmedia

Hallå Höganäs frågar onsdag 11 april

Vad vill ert parti satsa på inom barnomsorgen i Höganäs kommun?

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande och är en förutsättning för att både män och kvinnor ska kunna kombinera föräldraskap och yrkesliv. Därför bör möjligheten att få vistas i en verksamhet av hög pedagogisk kvalitet vara en rättighet för alla barn. Det behövs ökade resurser för att öka bemanningen, för att minska barngrupperna och att införa barnomsorg på obekväm arbetstid som vi i Vänsterpartiet ser som en självklarhet.

Länk till Hallå Höganäs.

Dela den här sidan:

Kopiera länk