Massmedia

Pressmeddelande: Vänsterpartiet Höganäs fullmäktigelista inför kommunvalet 2018

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Höganäs 2018-03-14

Vänsterpartiet Höganäs höll tisdagen den 13 mars medlemsmöte för att fastställa Vänsterpartiets fullmäktigelista inför kommunvalet 2018.

Ett enigt medlemsmöte valde Emma Wennerholm som förstanamn på Vänsterpartiets fullmäktigelista. Emma är 39 år , arbetar som barnskötare och är fackligt aktiv inom Kommunal.

”Vi behöver omprioritera från en ekonomi som gör nedskärningar för att behålla en underfinansierad slimmad välfärd till en mer jämlik välfärd där rätten till heltid ska införas på allvar , avskaffa de delade turerna , att vård , skola och omsorg får ökade resurser , kommunen erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid och att vi inför 6h arbetsdag med bibehållen lön på någon arbetsplats i kommunen” , säger Emma Wennerholm.

Vänsterpartiet Höganäs kommer att gå till val med en lista med sex namn , en lista med fullmäktigekandidater som kommer arbeta för ett Höganäs för alla – inte bara de rikaste och som alla arbetar för rättvisa och jämlikhet samt att förbättra vår gemensamma välfärd.

”För att bevara, utveckla och förbättra vår gemensamma välfärd ser vi att vi måste höja kommunalskatten. En välfärd av hög kvalitet och med goda arbetsvillkor kräver ökade resurser och vi vill även sänka de höga arvodena för vi behöver ökade resurser till vård, skola och omsorg – inte till politikerna.”, säger Emma Wennerholm.

Vänsterpartiets valplattform Ett Höganäs för alla – inte bara de rikaste i kommunvalet prioriterar med en rad konkreta förslag välfärdsfrågor.

Valplattformens två rubriker är:  Gemensam välfärd utan privata vinstintressen och Gemensam välfärd av hög kvalitet och med goda arbetsvillkor.

Välj Vänsterpartiet för en politik där behov och kvalitet styr välfärden istället för privata vinstintressen. Varje skattekrona ska gå dit den var avsedd.

Välj Vänsterpartiet för en politik som ger välfärden nödvändiga resurser , där vi använder våra resurser effektivt och ger de anställda goda arbetsvillkor.

Valsedel Vänsterpartiet Höganäs 2018
1. Emma Wennerholm, Barnskötare
2. Inger Nilsson, Förskollärare
3. Gunilla Fruerlund, Barnskötare
4. Gustaf Segerhammar, Kontrolltekniker
5. Ann Ekelund, Sjuksköterska/konstnär
6. Erik Edwardson, Bibliotekarie

Läs Vänsterpartiet Höganäs valplattform 2018.

Lokaltidningen uppmärksammar vår lista till kommunfullmäktige.
Helsingborgs Dagblad uppmärksammar vår lista till kommunfullmäktige.

Dela den här sidan:

Kopiera länk