Kommunalpolitik

Rapport från kommunfullmäktige 2016-01-28

Kvällens kommunfullmäktige må vara det kortaste mötet jag varit på men det var ändå ett intressant möte.  Inför mötet hade jag förberett två korta anförande på två ärenden. Mitt första var på ärende 9 ”Antagande av reviderade riktlinjer om mutor, representation och jäv”.

Ordförande, ledamöter och åhörare

Under detta ärende skulle jag vilja fokusera på att- satsen 3 och vilja lägga två ändringsyrkanden till texten.

Vi ser flera goda skäl till att alkoholfri representation. Att representera är att vara i tjänst i sitt uppdrag eller sin anställning. Det är då en självklarhet att då inte vara ens det minsta alkoholpåverkad. Vi vill också vara solidariska med alla de medmänniskor som har problem med alkohol, och som dricker för mycket eller för ofta. De ska inte utsättas för frestelser av vår representation, även om det skulle vara att måttfullhet ska iakttas.

Vänsterpartiet har dessutom den uppfattningen att det aldrig är rätt att använda Höganäsbornas skattepengar till alkohol till oss själva eller våra gäster.

Därför yrkar Vänsterpartiet Höganäs att kommunens externa och interna representation ska vara alkoholfri representation.

I de två ändringsyrkanden jag la så trycker Vänsterpartiet Höganäs på att ändra från ”ska måttfullhet iakttas i synnerhet vad gäller bruk av alkohol” till ”alkoholfri representation iakttas” och även att inga avsteg från denna regel ska göras. Detta skulle i vårt fall gälla både extern och intern representation.

Beslut togs att avslå mina tilläggsyrkanden där jag därefter begärde votering och utfallet blev 2 ja till bifall, 1 avstod och resten avslag. Detta reserverade jag mig såklart emot.

Nästa ärende jag var uppe i talarstolen handlade om inrättande av ny tjänst som integrationskoordinator där jag höll detta anförande:

Ordförande, ledamöter och åhörare

Vänsterpartiet anser att inrätta en tjänst som integrationskoordinator är ett mycket bra förslag. Vi välkomnar nya medborgare till vår kommun. Politikens ansvar är att aldrig sätta utsätta grupper mot varandra. Ett värdigt och positivt mottagande är avgörande för att möjliggöra tillhörigheten i ett nytt land. Det ska absolut ges ett bra bemötande och en god introduktion av god kvalitet. Dessa insatser ska bygga på rätten och möjligheten till lika villkor som den som tidigare är bosatt i Sverige och fokusera på den enskildes initiativkraft och förmåga.

Det är i landets kommuner nyanlända ska bo och verka och bygga sin framtid. Ansvarsfördelning och skyldigheter för alla inblandade aktörer och individen ska vara tydliga och uttryckliga. Och vi menar att kommunerna ska stå för själva genomförandet av introduktionen mot tillräcklig ersättning från staten.

För i grunden så handlar det om hur vi ska välkomna nya invånare till kommunen och att det handlar om trygghet, omtanke och gemenskap och yrkar därför bifall till liggande förslag.

Emma Wennerholm, gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Helsingborgs Dagblad uppmärksammar Vänsterpartiets yrkande på alkoholfri representation.

Dela den här sidan:

Kopiera länk