Aktiviteter

Tal av Emma Wennerholm 1 maj 2015 i Höganäs

emma_wennerholm_1_maj_2015Förstamajfirare och ärade mötesdeltagare

Förstamajfirare och ärade mötesdeltagare

Jag heter Emma Wennerholm och är gruppledare för Vänsterpartiet Höganäs. Överallt där jag engagerar mig så arbetar jag tillsammans med andra för ett bättre, solidariskt, jämlikt och rättvist samhälle.

VÅR ARBETSRÄTT ÄR INTE TILL SALU

Alla människor ska ha rätt till ett arbete. Men inte under vilka villkor som helst.

Rätten till arbete ger människor en möjlighet till egen försörjning och ett viktigt social sammanhang. Ett rättvist samhälle garanterar alla ett bra arbete.

Sverige har idag ett mycket liberalt regelverk för tidsbegränsade anställningar, inhyrning från bemanningsföretag och låglöne konkurrens från andra EU-länder. Den ökade uppsplittringen av löntagarna i fastanställda, visstidsanställda, inhyrda, utstationerade och uppdragstagare skapar ett A-och B-lag, och försvårar den fackliga organisationen. I längden försämrar det allas villkor.

Ingen ska behöva jobba år ut och år in som timvikarie, extraanställd eller på korta kontrakt. Vi vill skärpa lagstiftningen och anställningsformen allmän visstid ska avskaffas. Fast anställning ska vara norm och olika tillfälliga anställningar ska inte kunna staplas på varandra under lång tid.

Många inhyrningar från bemanningsföretag har blivit permanenta, det missbruket måste bort och att i längden förbjuda bemanningsföretagen.

Det behövs en handlingsplan mot skattefusk, svartjobb och social dumpning. Lex Laval ska rivas upp och svenska kollektivavtal ska gälla alla i Sverige, oavsett nationalitet. Ingen ska kunna utnyttjas.

Varannan arbetarkvinna arbetar deltid, vi vill lagstifta om rätten till fasta jobb på heltid. Även undersköterskor och butiksanställda ska kunna leva på sin lön.

Allmän visstid drabbar arbetare mer än tjänstemän och kvinnor i högre grad än män, enligt enskilda rapporter från LO och Handels. Framförallt är det kvinnor med låga löner som har drabbats av missbruket av allmän visstid.

Allmän visstid har underminerat tryggheten på arbetsmarknaden. Att arbetsgivarna med lagens hjälp har kunnat sätta otryggheten i system skadar inte bara de enskilda människor som drabbas, utan det skadar förtroendet för arbetsrätten och försämrar dynamiken i hela samhällsekonomin.

Målet för en bra personalpolitik måste vara en välmående och välutbildad personal. För att livsviktiga verksamheter ska fungera, är det en förutsättning att dessa människor trivs med sitt jobb. Personalen måste värdesättas högt och få tillgång till såväl vidareutbildning som rättvisa och jämställda löner. Den borgliga politiken som fördes i åtta år har lett till att fler blivit arbetslösa eller tvingats till osäkra anställningar.

Det har inneburit ökad stress och sämre möjligheter för många människor att planera sin framtid. Vi vill stärka anställningstryggheten, inte avskaffa den. Vi vill att a-kassan återupprättas så att den blir en trygg omställningsförsäkring för dem som drabbas av arbetslöshet.

En trygg anställning är en förutsättning för att göra ett bra arbete för annars blir det mer av arbetsplatser där människor är rädda att bli av jobbet som då blir tysta arbetsplatser.

Sämre anställningstrygghet och arbetsvillkor för vissa grupper påverkar därmed i förlängningen allas utsikter till goda arbetsvillkor. Vi kan aldrig acceptera att löntagare ställs emot varandra i en ond spiral där löner och arbetsvillkor hela tiden försämras. Svenska kollektivavtal ska gälla alla som arbetar i Sverige och arbetsmiljön måste tas på allvar.  Folk ska inte behöva riskera livet på jobbet.  Vikten av att arbetsplatser omfattas av kollektivavtal blir än mer väsentlig.

Det är mer effektivt med samhällsnyttiga investeringar än med skattesänkningar och vi vill förstärka anställningstryggheten.

Lagen om anställningsskydd, Medbestämmandelagen, Arbetsmiljölagen, Förtroendemannalagen och övrig arbetsrättslagstiftning ger fackföreningarna stöd och skydd för att bedriva sitt dagliga arbete. Allt hänger ihop, och kampen för rimliga arbets-och levnadsvillkor kräver både fackligt och politiskt arbete för att bli framgångsrik.

Vänsterpartiets politik innebär bra jobb med schysta villkor och kollektivavtal, rätt till heltid för den som vill ha det och trygga anställningar.

Samtidigt som hundratusentals tvingats till arbetslöshet är det många som drabbas av stress, överarbete och utbrändhet. Samtidigt som personalbehovet i välfärden är skriande låses arbetssökande fast i meningslösa låtsasjobb i FAS3. Det är en ekvation som inte går ihop.

Vänsterpartiet vill dela på jobben och sänka arbetstiden till sex timmar om dagen med bibehållen lön. Sänkt arbetstid är en av vår tids viktigaste reformer.

Vi har en vision som är något mer än dagens kvartalskapitalism, tillväxthunger och tvingande arbetslinje. Vi ser att målet med ekonomin är att bygga bättre liv. Där det finns mera tid att umgås med sina barn, att uppleva kultur och att förverkliga sig själv. Där solidariteten är starkare än egoismen. För oss är det kärnan i den framtid vi kämpar för: ett socialistiskt samhälle där människan går före marknaden.

Anställda och brukare inom välfärden ska ges ökat inflytande. Jag menar att välfärden utvecklas bäst genom att vi visar tillit till personalens kunnande och engagemang. Med mindre detaljstyrning och mer personalinflytande blir välfärdsarbetena mer attraktiva, kvalitén höjs och mångfalden ökar. Inom äldreomsorgen ska en verklig valfrihet genomsyra vardagen: Vad vill du göra idag?

För att detta ska bli möjligt krävs ökade resurser till välfärden och bättre arbetsvillkor inom välfärden. Heltid ska vara en rättighet, delade turer ska bort och fasta jobb ska vara normen.

Privatiseringspolitiken skapar otrygghet. Skolor läggs ner om de inte anses vara tillräckligt lönsamma. Äldreboenden byter ägare. Har någon frågat de boende på Revalyckan, Sälgen eller Vikhaga vilken entreprenör de vill ha? För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att bygga en trygg välfärd av hög kvalitet, med goda arbetsvillkor och utan kommersiella intressen.

Det handlar om att Vänsterpartiet är ett parti som arbetar för rättvisa och jämlikhet. Vi är en sammanslutning av tusentals människor som arbetar tillsammans för det målet över hela Sverige på många olika sätt: på torget, i bostadsområden, i riksdagen, i regionen och i kommunen.

Det handlar om att allt vi gör har samma mål: att förändra samhället, att göra män och kvinnor jämlika, att ta bort klasskillnader och andra orättvisor. Det är därför vi med stolthet kallas oss för ett socialistiskt och feministiskt parti.

Vänsterpartiet Höganäs har inlett mandatperioden med ett nytt projekt:

Vänsterpartiets medborgardialog. Vi tänker oss att genom att på gator och torg och i bostadsområden inleda samtal med Höganäs medborgare om olika politiska frågor. Vi kommer också att ta kontakt med olika lokala föreningar.

Med det förtroende vi fått från våra väljare kommer vi att fortsätta arbeta parlamentariskt i kommunen där vi inkommer med förslag, initiativ, motioner, interpellationer och budgetarbete som kan komma att väcka den styrande högeralliansens missnöje.

Vi tar det politiska förtroende väljarna gett oss på stort allvar och strävar efter både regionalt och lokalt samarbete med andra partier i frågor där våra åsikter är likartade. Vi kommer även att reagera och agera som det oppositionsparti vi är. Vi kan ställa oss bakom förslag men det kommer att finnas förslag där vi vill göra mer än den styrande majoritet och förslag/beslut som vi absolut inte kan ställa oss bakom.

För oss är det en viktig princip att förtroendevalda politiker sysslar med politiken för att det är engagerade och har en vilja att förändra och arbeta för kommunens bästa och inte att håva in arvoden. För vi är valda för att företräda Höganäs medborgare och det är det som ska driva oss.

Jag är en stolt socialist, feminist  & antirasist som står här framför er för Vänsterpartiet Höganäs och vi är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi strävar efter ett solidariskt samhälle som byggs av och för människor.

Tack för att ni lyssnade!

Helsingborgs Dagblad uppmärksammar 1 maj med text och bilder.

Dela den här sidan:

Kopiera länk