Debatt

Vänsterpartiet är emot höjda arvoden till politikerna

Onsdagen den 1 april fanns på kommunstyrelsens sammanträde ett ärende om antagande av arvodesregler till förtroendevalda och i en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret skrivs det att de ändringar som föreslås i de nya arvodesreglerna innebär en kostnadsökning på cirka 1 200 000 kronor per år.

För Vänsterpartiet är det centralt att ett politiskt uppdrag är ett hedersuppdrag från väljare och medlemmar och att arvodena ska finnas för att ge de praktiska förutsättningar som behövs för att utföra sitt uppdrag, inte för att berika sig på.

I riksdagen förespråkar vi en rejäl sänkning av riksdagsledamöternas arvoden och i kommunen är vi absolut motståndare till att politikernas arvoden höjs. Högeralliansen har minskat antalet fritidspolitiker, gjort den politiska organisationen mer toppstyrd och centraliserad, minskat de fackliga organisationernas insyn, anställt en politisk sekreterare samt höjt partistödet. För oss är det en viktig princip att förtroendevalda politiker sysslar med politiken för att de är engagerade och har en vilja att förändra och arbeta för kommunens bästa och inte för att håva in arvoden.

Klyftorna ökar i vårt samhälle. Det är vår uppgift att bekämpa den utvecklingen, inte att bidra till den. Höga arvoden riskerar att skapa en förtroendeklyfta mellan de förtroendevalda och kommunens medborgare för det politiska systemet. Vi behöver ökade resurser till vård, skola och omsorg – inte till politikerna.

Politiker är folkets företrädare och folkets företrädare bör inte leva på en nivå som skiljer sig alltför mycket från invånarnas. Vi är valda för att företräda Höganäs medborgare och det är det som ska driva oss. Det är i folkets tjänst vi verkar – som politiker har vi ett förtroendeuppdrag och inte ett lönearbete.

Emma Wennerholm (V)

Insändare publicerad i Helsingborgs Dagblad 2015-04-05.

Läs även: Nya arvoden kostar miljonbelopp (HD 2015-04-04), Vänsterpartiet föreslår sänkta arvoden för riksdagsledamöter.

Dela den här sidan:

Kopiera länk