Massmedia

Vänsterpartiet Höganäs svar på Lokaltidningens valenkät

Hur tänker ni göra för att få fler människor i arbete?

Vi sätter jobben och välfärden först. Våra investeringar kommer leda till att fler får arbete och att skolan, vården och omsorgen får större resurser. Offentliga investeringar är det mest effektiva sättet att skapa riktiga jobb. Möjligheterna att få grundläggande utbildning och yrkesutbildning ska kraftigt förbättras. Ge arbetsförmedlingen ett tydligare uppdrag att samverka med arbetsgivare, fack och kommuner för att hitta lokala lösningar på arbetslösheten. Fas 3 ska avskaffas och ersättas med individuellt anpassade och meningsfulla åtgärder. Med Vänsterpartiets politik ökar chanserna att få jobb.

Hur vill ni göra för att utveckla skolverksamheten och i längden höja elevernas kunskapsnivå?

Skolan ska ges de resurser som krävs för att alla elever ska nå kunskapsmålen. Lärarna ska kunna koncentrera sig på att vara pedagoger. Vi vill att klasserna i kommunens skolor ska ha max 20 barn. Alla barn ska ha rätt till läxhjälp i skolan. Alla kommunens skolor ska ha moderna skolbibliotek bemannade med utbildade bibliotekarier. Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att äta avgiftsfri frukost i skolan. Lärarna måste få tid att stödja elevers kunskapsutveckling istället för att ägna sig åt mätning och administration.

Hur ska de äldre tas om hand på bästa sätt?

All äldreomsorg ska drivas utan privata vinstintressen. Genom att öka bemanningen i äldreomsorgen ger vi de anställda möjlighet att ta hand om de äldre på bästa sätt. Vi ska också förbättra de anställdas arbetsvillkor genom att ge alla kommunalt anställda rätt till heltid med deltid som en möjlighet. Fasta jobb ska vara normen. Helgtjänstgöringen: max två av fem helger. Ta bort delade turer.

Vilka är era tre hjärtefrågor?

Gemensam välfärd utan privata vinstintressen, gemensam välfärd av hög kvalitet och gemensam välfärd med goda arbetsvillkor.

Vad vill ni göra för att få till ett mer levande centrum?

Vi vill att affärsverksamheter och andra verksamheter koncentreras kring centrum, främst Storgatan/Köpmansgatan. Vi vill att centrum i Höganäs ska vara gång- och cykelvänligt och tillgängligt för alla.

Varför ska väljarna rösta på just er?

Vänsterpartiets viktigaste fråga i valet 2014 handlar om att inga skattepengar för vård, skola, förskola och äldreomsorg ska gå till företag som är ute efter att ta ut vinst. Vi vill stället satsa på en ökad kvalitet för en välfärd att lita på. En röst på Vänsterpartiet är också en röst för en rödgrön regering utan borgerliga partier.

Publicerad i Lokaltidningen 2014-09-10 (i papperstidningen och på hemsidan).

Dela den här sidan:

Kopiera länk