Kommunalpolitik

Vänsterpartiet Höganäs valplattform 2014

Välj Vänsterpartiet för förändring
Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi arbetar för ett jämlikt, rättvist, demokratiskt och ekologiskt hållbart samhälle. Istället för att låta marknadens girighet råda med privatiserad välfärd, ökade klyftor, arbetslöshet och osäkra arbetsvillkor vill vi bygga ett samhälle där jobben är trygga, kvinnor och män är jämställda och där omtanke och medmänsklighet är drivkraften i samhällsutvecklingen. Sverige har alla förutsättningar att bygga en framtid med gemenskap, rättvisa och solidaritet. Men det kommer inte att förverkligas utan Vänsterpartiet.

Gemensam välfärd utan privata vinstintressen
Vänsterpartiet är ditt parti om du vill att varje skattekrona ska gå till det den var avsedd för; till vård, skola och omsorg. Varje röst på Vänsterpartiet bidrar till en politik där behov och kvalitet styr välfärden istället för privata vinstintressen. Välj Vänsterpartiet om du vill

 •  Att äldreomsorgen i Höganäs kommun drivs utan kommersiella intressen
 • Att all kommunal städverksamhet drivs i kommunal regi
 • Avskaffa utmaningsrätten och LOV

Gemensam välfärd av hög kvalitet och med goda arbetsvillkor
Vänsterpartiet är ditt parti om du vill utveckla och förbättra vår gemensamma välfärd. Varje röst på Vänsterpartiet bidrar till en politik som ger välfärden nödvändiga resurser, där vi använder våra resurser effektivt och ger de anställda goda arbetsvillkor. Välj Vänsterpartiet om du vill

 • Att alla kommunalt anställda ska ha rätt till heltid med deltid som en möjlighet
 • Att de delade turerna i kommunen tas bort
 • Att fasta jobb ska vara normen, visstids- och timanställningar ska vara undantag
 • Att helgtjänstgöring för kommunanställda ska vara max två av fem helger istället för varannan
 • Öka bemanningen inom barn- och äldreomsorg
 • Att Höganäs kommun inför barnomsorg på obekväm arbetstid
 • Att alla barn har rätt till läxhjälp i skolan
 • Att barngrupperna i förskolan ska ha max 15 barn
 • Att personaltätheten på förskolorna ska vara minst en personal på fem barn
 • Att föräldralediga och arbetssökande har rätt till 30-timmars förskola
 • Att vårdnadsbidraget avskaffas
 • Att skolan ges de resurser som krävs för att alla elever ska nå kunskapsmålen
 • Att klasserna i kommunens skolor ska ha max 20 barn
 • Att alla barn och ungdomar ges möjlighet att äta avgiftsfri frukost i skolan
 • Ha en helt avgiftsfri skola
 • Att anställda och brukare inom välfärden ges ökat inflytande
 • Att kommunens skolor ska ha moderna skolbibliotek bemannade med utbildade bibliotekarier

Antagen vid Vänsterpartiet Höganäs årsmöte 2014-03-07
Valplattformen i pdf-format

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk