Debatt

Hamnen är inte till salu

Vänsterpartiet vill att hamnområdet bevaras och utvecklas som ett område för alla i Höganäs, som ett område för rekreation, gemenskap och båtliv. Vi menar att det är viktigt med mötesplatser där alla är och känner sig välkomna.

Gemensamma grönområden är värdefulla, inte minst för de som inte har tillgång till egna trädgårdar. För mig, liksom som för många höganäsbor, så är vårt gemensamma hamnområde en viktig del av Höganäs själ och charm.

Höganäs hamn ska kunna fortsätta användas som hamn, både som småbåtshamn och industrihamn.

Vi vill inte att hamnområdet privatiseras. Höganäs hamn ska inte exploateras med hotell och bostäder. Vänsterpartiet har deltagit i arbetet för en folkomröstning om hamnområdets framtid och i arbetet med Rädda Höganäs hamn-gruppen. Jag är mycket imponerad av deras engagemang och arbete som innefattat bland annat utdelning av flygblad och insändare. Vi i Vänsterpartiet tycker att engagerade medborgare bör uppmuntras.

Vänsterpartiet vill att Höganäs hamn även i framtiden ska vara ett område för alla höganäsbor, en mötesplats och ett område för rekreation, gemenskap och båtliv.

Så Vänsterpartiets svar på frågan ”Vill du att det byggs bostäder och hotell på del av fastigheten Höganäs 36:2 är Nej, vi vill värna det som gör Höganäs unikt. Vi vill inte att kommunen säljer någon mark i hamnområdet. Vi ska värna och utveckla det vi äger gemensamt, inte privatisera det.

Höganäs hamn är inte till salu!

Emma Wennerholm
Vänsterpartiet Höganäs

Insändare publicerad i Helsingborgs Dagblad 2014-05-22

Dela den här sidan:

Kopiera länk