Kommunalpolitik

Inledningsanförande allmänpolitisk debatt 2013-10-31

Emma Wennerholms inledningsanförande till den allmänpolitiska debatten i kommunfullmäktige om Höganäs hamns framtid:

Ordförande , ledamöter och åhörare

Vänsterpartiet vill att hamnområdet bevaras och utvecklas som ett område för alla i Höganäs, som ett område för rekreation, gemenskap och båtliv . I år arrangerades inte något midsommarfirande i centralorten. Hamnområdet skulle vara en ypperlig plats för detta. Vi menar att det är viktigt med mötesplatser där alla är och känner sig välkomna.

Gemensamma grönområden är värdefulla, inte minst för de som inte har tillgång till egna trädgårdar. För mig, liksom som för många höganäsbor, så är vårt gemensamma hamnområde en viktig del av Höganäs själ och charm.

Höganäs hamn ska kunna fortsätta användas som hamn – både som småbåtshamn och industrihamn.

Vi vill inte att hamnområdet privatiseras. Höganäs hamn ska inte exploateras med hotell och bostäder. Vänsterpartiet har deltagit i arbetet för en folkomröstning om hamnområdets framtid. Vi vill tacka alla de aktiva i Rädda Höganäs hamn för deras stora och viktiga arbete. De har visat att det går att påverka om man organiserar sig.

Vänsterpartiet vill värna det som gör Höganäs unikt. Vi vill inte att kommunen säljer någon mark i hamnområdet. Vi ska värna och utveckla det vi äger gemensamt, inte privatisera det.

Vänsterpartiet vill att Höganäs hamn även i framtiden ska vara ett område för alla höganäsbor, en mötesplats och ett område för rekreation, gemenskap och båtliv.

Dela den här sidan:

Kopiera länk