Aktiviteter

Samtal med väljarna 26/1

Idag var vi återigen ute och samtalade med väljarna. Förra gången var den 12/1. Även denna gång var det en positiv upplevelse med flera intressanta samtal om Höganäs och Sveriges framtid.

Flera nämnde olika välfärdsfrågor som sina mest prioriterade frågor. Till exempel framhölls äldreomsorgen och att den behöver så många anställda att det finns tid och resurser för att de äldres behov och önskemål ska kunna tillgodoses. Det konkreta exemplet på detta var att alla äldre som vill ska ges möjlighet att vara utomhus en timme per dag.

Även idag tog flera upp frågan om höghus i hamnen. Några var emot och ville värna Höganäs småstadskaraktär, men några var också för ett byggande av höghus i hamnen.

Hamnområdets framtid verkar engagera många. Vi hoppas det innebär att många kommer på det möte om hamnområdets framtid vi arrangerar tillsammans med Socialdemokraterna onsdagen den 6 februari klockan 19.00 i Café Amanda, Höganäs Bibliotek. Mötet är öppet för alla intresserade.

Vi kommer fortsätta med våra samtal med väljarna. I vår kalender utannonserar vi datum, tider och platser.

Dessa korta och enkla samtal är givande för att vi får veta vilka frågor väljarna tycker är viktiga, men minst lika viktigt är samtalet i sig. Vänsterpartiet är ett nyfiket, öppet och lyssnande parti och vi vill bidra till politiska diskussioner i vardagen.

Dela den här sidan:

Kopiera länk