Debatt

Insändare: En välfärd fri från kommersiella intressen

Moderaterna i Höganäs vill privatisera 50 procent av kommunens verksamhet. För att uppnå detta mål har de infört utmaningsrätten. Utmaningsrätten i sig innebär att skattemedel används till annat än vård, skola och omsorg. Enligt Péter Kovács kostar varje utmaning mellan 20 000 och 100 000 kronor. De pengarna skulle kunna användas bättre.

Beräkningar som gjorts utifrån ny SCB-statistik visar att företagens vinst skattepengar för vård, skola och omsorg 2010 uppskattningsvis var 8,7 miljarder kronor. Det är en ökning med sju procent jämfört med året innan.

I Höganäs gjorde Attendo 2011 en vinst på 1,2 miljoner kronor på driften av av äldreboendet Sälgen.

Sedan 2006 har drygt tre miljoner kronor betalats ut i aktieutdelning till ägaren av äldreboendet Revalyckan.

Vänsterpartiet vill se en välfärd som fokuserar på sin viktigaste uppgift: att ge medborgarna den vård och service de är i behov av. Behoven och kvaliteten ska alltid komma i första rummet.

Vänsterpartiet har därför till Höganäs kommunfullmäktige lämnat in en motion där vi yrkar på att Höganäs kommun i framtida upphandlingar ställer krav på att utförarna/leverantörerna av tjänster inom välfärden utgörs av företag och organisationer som drivs utan vinstintresse.

Inger Nilsson, Emma Wennerholm
Vänsterpartiet Höganäs

Insändare publicerad i Helsingborgs Dagblad 2012-11-22

Dela den här sidan:

Kopiera länk