Kommunalpolitik

Motion om ”skatteparadis”

Varje år går 30 miljarder kronor till 16 riskkapitalägda koncerner. Ur dessa skattemedel genereras en vinst på nära 2,9 miljarder kronor. Riskkapitalbolagen gör stora vinster och gör också sitt bästa för att undanhålla dessa vinster beskattning. För Höganäs del är Attendo av särskilt intresse. Enligt Skatteverket har Attendo taxeringsår 2010 undanhållit 130 miljoner. (Se artiklarna ”Systematiska uppköp av vård, skola och omsorg”, Svenska Dagbladet 2011-03-08 och ”Anonyma ägarbolag tvistar med Skatteverket”, Dagens Nyheter 2011-05-27).

En metod riskkapitalbolagen använder sig av för att undvika att betala skatt är att registrera sig i så kallade ”skatteparadis”.

Detta undanhållande av skatter är samhällsskadligt på flera sätt. Förutom det självklara att vi behöver intäkter för att klara finansieringen av vår välfärd undergräver det skattemoralen och skapar osunda konkurrensförhållanden. Det blir svårt för seriösa aktörer att lämna lika attraktiva bud vid upphandlingar som de aktörer som undanhåller skatt.

Som de nu aktuella vårdskandalerna inom Carema visar kan också riskkaptalbolagens stora vinstintressen gå ut över kvaliteten inom vården och omsorgen.

Vi politiska partier har olika åsikter om privatiseringar av välfärden men vi bör kunna enas om att kommunens skattemedel inte ska gå till skatteplanerande riskkapitalbolag.

Kalmar och Nybro är två exempel på kommuner som i sina regler för upphandlingar tagit ställning mot att samarbeta med aktörer som undanhåller skatt: ”Våra leverantörer får ej ha någon koppling till företag i s.k. ’skatteparadis’.”

Vänsterpartiet Höganäs yrkar

att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utforma regler för inköp, anbud och utmaningar som utesluter företag som har kopplingar till så kallade ”skatteparadis”.

Vänsterpartiet Höganäs
2011-11-13

Inger Nilsson   Emma Wennerholm

Helsingborgs Dagblad uppmärksammar vår motion.

Dela den här sidan:

Kopiera länk