Kommunalpolitik

Motion om sänkning av partistöd

Motion om sänkning av partistödet till de i högeralliansen ingående partierna (C, FP, KD, M)

Enligt Kommunallagen 2 kapitlet, 10 § skall anställning av en politisk sekreterare beaktas när partistöd bestäms.

I Höganäs har högeralliansen anställt en politisk sekreterare. Detta har dock inte påverkat partistödet till de partier som ingår i högeralliansen.

Vänsterpartiet Höganäs anser att det är viktigt för demokratin i Höganäs kommun att förutsättningarna att bedriva politik inte skiljer sig alltför mycket åt partierna emellan.

Eftersom den politiske sekreteraren är en resurs för hela högeralliansen (C, FP, KD, M) yrkar Vänsterpartiet Höganäs

att partistödet för samtliga partier som ingår i högeralliansen (C, FP, KD, M) sänks proportionerligt partierna emellan med en summa som sammanlagt motsvarar kostnaden för den politiske sekreteraren.

Vänsterpartiet Höganäs
Höganäs 2011-04-26

Inger Nilsson   Mikael Nilsson   Emma Wennerholm

Dela den här sidan:

Kopiera länk