Kommunalpolitik

Motion om information till medborgarna på kommunens hemsida

Torsdagen den 10 mars utannonserades kommunfullmäktiges möte den 17 mars i Helsingborgs Dagblad. Handlingar till detta möte fanns då att hämta i Stadshusets reception. Däremot fanns ännu inte fredagen den 11 mars handlingarna att tillgå på Höganäs kommuns hemsida.

Som bekant har högeralliansen lagt ned kultur- och fritidsnämnden och ersatt den med ett utskott under kommunstyrelsen, trots att Folkpartiet hade bevarandet av kultur- och fritidsnämnden som en av sina profilfrågor före valet 2010.

För att i någon mån minska de negativa följderna av nedläggandet av kultur- och fritidsnämnden avseende allmänhetens insyn i frågor rörande kultur- och fritidsverksamhet i Höganäs kommun är det viktigt att handlingar i form av kallelser och protokoll från kulturutskottet finns tillgängliga på Höganäs kommuns hemsida. Vi har dock inte lyckats finna några sådana.

I skrivande stund (2011-03-13) finns inga kallelser till kommunstyrelsen för 2011 på kommunens hemsida. Detta trots att kommunstyrelsen hållit tre möten hittills i år: 25/1, 10/2 och 1/3.

Det är viktigt för allmänhetens insyn i politiken att kallelser och protokoll läggs ut på kommunens hemsida. Om allmänheten ska ha någon rimlig chans att reagera på frågor som ska tas upp på ett möte i något beslutande organ är det också viktigt att kallelser till möten läggs ut i så god tid som möjligt. En väl fungerande hemsida kan också minska behovet av dokument i pappersform för kommunens förtroendevalda politiker.

Vänsterpartiet Höganäs yrkar

att kallelser till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, de olika nämnderna samt till de utskott som ligger under kommunstyrelsen läggs ut på Höganäs kommuns hemsida senast en vecka före sammanträdet

att protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, de olika nämnderna samt till de utskott som ligger under kommunstyrelsen läggs ut på Höganäs kommuns hemsida så snart det är möjligt

att kallelser och protokoll läggs ut på ett sådant sätt på kommunens hemsida att det är enkelt att bevaka, förslagsvis via RSS, när nya handlingar tillkommer

Vänsterpartiet Höganäs
2011-03-13

Inger Nilsson   Emma Wennerholm   Mikael Nilsson

Dela den här sidan:

Kopiera länk