Debatt

Vi är kritiska till maktcentralisering

Svar till Göran Tornée: ”Det är kanske tid för lite självrannsakan” (Helsingborgs Dagblad 2010-12-01):

Göran Tornée (M) menar att det kanske är tid för självrannsakan hos Höganäs politiska opposition. Det är just vårt självkritiska analys av vårt politiska arbete och valresultatet som nu lett fram till att vi blivit mer aktiva i vårt oppositionsarbete. Vi kommer att bedriva en aktiv och synlig oppositionspolitik såväl parlamentariskt som utomparlamentariskt.

Vi hoppas kunna samarbeta med personer utanför Vänsterpartiet, andra organisationer och andra partier i vårt arbete för att försvara vår gemensamma välfärd mot den borgerliga alliansens omfattande privatiseringsplaner.

Vi vill göra Höganäs kommun till en mer rättvis, jämlik och miljömedveten kommun där medborgarna uppmuntras att engagera sig politiskt. Just demokrati- och välfärdsfrågor ser vi som grundläggande i vårt oppositionsarbete.

Vi välkomnar Göran Tornées initiativ till allmänpolitiska debatter i fullmäktige och det hedrar honom att han bemödat sig att svara på vår kritik. Vänsterpartiet har givetvis inga invändningar mot hur alliansen inom sig fördelar platser i nämnder, utskott och styrelser, bortsett från att vi vill se fler kvinnor i de kommunala bolagsstyrelserna och på viktiga politiska poster.

Däremot är vi fortsatt kritiska till den centralisering av makten som avskaffandet av en en mängd fritidspolitiker och införandet av en politisk sekreterare innebär. Liksom Göran Tornée skriver vi under på Voltaires bevingade ord om yttrandefrihet. Vi utgår från att Göran Tornée och hans partikamrater inser att det är ord som förpliktigar.

Moderaterna har tidigare inte visat någon större respekt för kritiska åsikter. Konkreta exempel är den indragna namnlistan på Jonstorps Bibliotek och det ilskna utfallet mot Höganäs nedre byaförening.

Emma Wennerholm
ordförande Vänsterpartiet Höganäs

Inger Nilsson
politisk gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Insändare publicerad i Helsingborgs Dagblad 2010-12-07.

Dela den här sidan:

Kopiera länk