Debatt

Stoppa privatiseringarna i Höganäs!

Privatiseringshoten mot Ljunghaga, Vikhaga och hemvården har gett upphov till oro och protester bland personal och allmänhet. Moderaterna har som målsättning att privatisera minst femtio procent av kommunens verksamhet.

Om detta genomförs är det ett systemskifte i Höganäs kommun. De omfattande privatiseringsplanerna mörkades under valrörelsen. Nu har moderaterna visat att de vill öka privatiseringstakten genom att nämnder som avvisar en utmaning måste motivera detta.

Vänsterpartiet Höganäs anser att det nu är hög tid att ett offentligt möte arrangeras där kommuninvånarna informeras om utmaningsrätten, de politiska partiernas syn på privatiseringar klargörs och där det finns utrymme för frågor, kritik och diskussion. Vi menar också att varje nämnd innan den beslutar sig för att anta eller avvisa en utmaning ska göra en konsekvensanalys som innehåller en undersökning av vad anställda och brukare anser om privatiseringen.

Vänsterpartiet Höganäs har lagt en motion i fullmäktige om dessa frågor.

Emma Wennerholm
ordförande Vänsterpartiet Höganäs

Inger Nilsson
politisk gruppledare

Insändare publicerad i Helsingborgs Dagblad 2010-11-27.

Dela den här sidan:

Kopiera länk