Debatt

Riv upp beslutet om utmaningsrätten

Den borgerliga alliansen i Höganäs vill privatisera 50 procent av den kommunala verksamheten.

Varför privatisera? Den grundläggande orsaken är att man vill öppna nya områden för profit. Tjänstesektorn är en växande sektor och då är det givetvis en styggelse för borgerligheten att stora delar av den bedrivs i offentlig regi utan vinstintresse.

Privatiseringarna slår sönder vårt gemensamma välfärdssystem. De leder till ett splittrat och skiktat samhälle. Ett sådant samhälle blir otryggt och hårt.

Det finns också ekonomiska argument mot privatiseringarna. Om vi lägger ut 50 procent av den kommunala verksamheten på entrepenad är det 50 procent som vi inte har kontroll över.

Privatiseringarna innebär inskränkningar i demokratin. Verksamhet som vi nu styr över gemensamt genom våra valda ombud läggs i privata företags händer. Välfärdsverksverksamheterna kvar i kommunens regi – riv upp beslutet om utmaningsrätten!

Insändare publicerad i Helsingborgs Dagblad 2010-07-21.

Dela den här sidan:

Kopiera länk