Intervjuer

Intervju med Gustaf Segerhammar

Många vill vara med och bygga ett starkare Vänsterparti. Många ser behovet av en politik för jämlikhet, rättvisa och klimat – för allas rätt till arbete med bra löner och arbetsvillkor och för en välfärd fri från kommersiella intressen. Detta syns bland annat i att Vänsterpartiet får många nya medlemmar.

Även Vänsterpartiet Höganäs har fått nya medlemmar. En av dem är Gustaf Segerhammar. Vi har ställt några frågor till Gustaf.

Vem är du?

– Jag är 28 år och arbetar som labbassistent/utvecklingsassistent på Nordic Waterproofing. Mina intressen är sport och historia.

Varför blev du medlem i Vänsterpartiet?

– Vänsterpartiet möter mina värderingar bäst, ingen välfärd ska byggas på andras ryggar.

Är du aktiv i någon annan organisation?

– Jag är klubbordförande i IF Metall.

Vilka politiska frågor tycker du är viktigast för Sverige?

– Jobb, pension och privatiseringar.

Vilka politiska frågor tycker du är viktigast i Höganäs?

– Jobb och skola.

Intervju med Anders R Olsson

Journalisten Anders R Olsson är expert på frågor om yttrandefrihet, offentlighet och integritet. Bland annat har han skrivit boken “Yttrandefrihet och tryckfrihet – handbok för journalister”. Gå gärna in på hans hemsida och läs mer.

Eftersom vi i Vänsterpartiet Höganäs oroar oss för vad som händer med våra demokratiska fri- och rättigheter nu när den borgerliga kommunledningen gör sitt bästa för att privatisera så mycket de kan av vår gemensamma välfärd så har vi bett Anders R Olsson svara på två frågor.

1. Vad innebär det för allmänhetens och massmedias insyn i verksamheten (offentlighetsprincipen) när en kommunal verksamhet privatiseras eller läggs ut på entrepenad?

Svar: ”Det betyder att medborgarnas rätt till insyn i verksamheten försvinner. Privata företags handlingar är, till skillnad från myndigheters, inte ‘allmänna handlingar’ i grundlagens mening. Därmed kan medborgarna heller inte kräva att få se dem.”

2. Vad innebär det för de anställdas rättigheter, till exempel meddelarfriheten, när en kommunal verksamhet privatiseras eller läggs ut på entrepenad?

Svar: ”Meddelarfrihet – rätt att lämna upplysningar till journalister eller andra som kan publicera dem – har alla människor, oavsett om de arbetar i privat eller offentlig sektor, eller inte arbetar alls. Men anställda i offentlig sektor som vill lämna uppgifter om något som gäller jobbet har ändå en starkare ställning. Anonymitetsskyddet är starkare. När uppgifter har ‘läckts’ från en myndighet är alla andra på myndigheten förbjudna att ens försöka ta reda på vem som gjorde det. Något motsvarande förbud finns inte i privat sektor. Vidare får chefer i offentlig sektor inte på något sätt bestraffa – inte ens muntligen kritisera – en underlydande som talat med journalister. (Undantag gäller förstås om de läckta uppgifterna skyddas av stark sekretess. Sådan sekretess gäller för t ex patientuppgifter i sjukvården och försvarshemligheter.) Chefer i privat har inte helt fria händer att bestraffa anställda som vänt sig till journalister, men betydligt större möjligheter än som finns på myndighetssidan.”

Rösta på Vänsterpartiet om du vill sätta stopp för privatiseringarna av offentlig verksamhet! Vänsterpartiet Höganäs vill riva upp beslutet om utmaningsrätt. Till skillnad från vad borgarna tror är vi inte bara kunder och intresserade av deras så kallade ”valfrihet”, vi är också medborgare!

Engagera dig

Tillsammans gör vi Sverige jämlikt och rättvist, bli medlem i Vänsterpartiet!

Följ Vänsterpartiet på Facebook, Instagram och Twitter. Gilla och dela våra inlägg!

Vill du veta vad Vänsterpartiet gör? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Hjälp oss sprida vår politik, ge en gåva till Vänsterpartiet!

Arkiv
Kategorier