Kampanjer

Samtal med väljarna 26/1

Idag var vi återigen ute och samtalade med väljarna. Förra gången var den 12/1. Även denna gång var det en positiv upplevelse med flera intressanta samtal om Höganäs och Sveriges framtid.

Flera nämnde olika välfärdsfrågor som sina mest prioriterade frågor. Till exempel framhölls äldreomsorgen och att den behöver så många anställda att det finns tid och resurser för att de äldres behov och önskemål ska kunna tillgodoses. Det konkreta exemplet på detta var att alla äldre som vill ska ges möjlighet att vara utomhus en timme per dag.

Även idag tog flera upp frågan om höghus i hamnen. Några var emot och ville värna Höganäs småstadskaraktär, men några var också för ett byggande av höghus i hamnen.

Hamnområdets framtid verkar engagera många. Vi hoppas det innebär att många kommer på det möte om hamnområdets framtid vi arrangerar tillsammans med Socialdemokraterna onsdagen den 6 februari klockan 19.00 i Café Amanda, Höganäs Bibliotek. Mötet är öppet för alla intresserade.

Vi kommer fortsätta med våra samtal med väljarna. I vår kalender utannonserar vi datum, tider och platser.

Dessa korta och enkla samtal är givande för att vi får veta vilka frågor väljarna tycker är viktiga, men minst lika viktigt är samtalet i sig. Vänsterpartiet är ett nyfiket, öppet och lyssnande parti och vi vill bidra till politiska diskussioner i vardagen.

Den skånska vården är i kris

Socialstyrelsen kopplade nyligen fem dödsfall på Skånes universitetssjukhus till platsbrist och underbemanning. Nedskärningarna i sjukvården och tvångssammanslagningen till SUS har lett till att Skåne nu är ett av de områden i hela Europa som har minst antal vårdplatser per invånare. Bara under 2012 har 140 vårdplatser försvunnit från SUS.

Istället för att ta ansvar för patientsäkerheten är de styrande borgerliga och miljöpartistiska politikerna i färd med att pressa igenom nya nedskärningar och anställningsstopp har införts. Personalen går på knäna och känner daglig frustration att inte kunna ge den vård som krävs.

Sammanslagningen till SUS är på flera sätt ett vårdpolitiskt fiasko som har drabbat specialistvården i så väl Malmö som Lund. Ändå verkar det inte finnas några planer att ompröva tvångsfusionen. Nyligen har den grönblåa majoriteten totalt avslagit Vänsterpartiets motion om att rätta till alla misstag och genomföra en hållbar förändringsprocess för universitetssjukvården. Majoriteten vill tyvärr inte se problemen i verkligheten.

Men problemen är begränsade till Malmö och Lund. Nedskärningarna som fortsätter med full kraft under 2013 innebär att:

– 50-100 tjänster skärs ner i Ystad

– Helsingborgs lasarett hotas med höga viten på grund av bristen på vårdplatser

– Städningen inom primärvården i Kristianstad privatiseras och minskas från 5 till 1,23 timmar per vårdcentral

– I Landskrona har man lagt ner vårdcentralen i Norrestad och drabbas nu av neddragningar vid lasarettet.

– I Hässleholm ryktas det om att operationsverksamheten ska försvinna helt under våren

Och så vidare. Listan är lång och fortsätter – underskottet från 2012 tar sjukhusen med sig in i 2013. I motionen förslog vi i Vänsterpartiet att Region Skåne bör tillföra vården de resurser som behöver samt se över de missförhållanden som skapats i samband med sammanslagningen av sjukhusen i Malmö och Lund.

Vi uppmanar de styrande: Kom ut ur ert elfenbenstorn! Se verkligheten och det kaos ni har skapat. Rätta till misstagen och återupprätta en hög kvalité och patientsäkerhet i den skånska vården.  Därför bjuder vi in till en offentlig kriskommission för den skånska sjukvården.

Kriskommissionens uppgift är att lyssna till patienternas, anhörigas och personalens upplevelser och berättelser om den verklighet de möter dagligen inom den skånska sjukvården. Det kan både handla om egna och/eller andras erfarenheter och upplevelser. Så kontakta oss, vi kämpar för den skånska vården och vill ha din hjälp.

Kontakta oss (anonymt eller med namn) och berätta om dina eller andras erfarenheter:

– Via e-post: [email protected] eller direkt till Vänsterpartiets gruppledare Vilmer Andersen ([email protected], 0705-85 22 24)

– Via hemsidan: använd kontaktformuläret direkt på hemsidan

– Via Facebook: vår sida Kriskommissionen för den skånska vården

– Via Twitter: använd hashtagen #kriskommissionen

– Via vanlig post: Vänsterpartiet Skåne, Nobelvägen 51, 214 33 Malmö. Märk brevet med ”kriskommissionen”

Givande samtal med väljarna

IMG_3866

Idag inledde Vänsterpartiet Höganäs kampanjen ”Samtal med väljarna”. Vi samtalade med förbipasserande på Köpmansgatan under en knapp timme.

De lokalpolitiska frågor som framstod som viktigast utifrån dessa samtal var att höganäsarna vill se ett levande centrum med affärer. Särskilt saknas centrala livsmedelsbutiker. Av de vi talade med sa också flera att de inte vill att det byggs något höghus i hamnområdet. Höganäs småskalighet framhölls som värd att bevara.

Även andra lokala frågor togs upp, till exempel behovet av billiga bostäder, jobb, bättre tillgänglighet, skolan samt barn- och äldreomsorgen.

Rikspolitiska frågor som nämndes var att partier med visioner för framtiden behövs, att Sverige ska stå utanför euron, det för pensionärer orättvisa skattesystemet, utbildning, jobb och äldreomsorg.

Det snöade och var kallt i Höganäs idag, men samtalen var roliga och givande. De flesta vi mötte var glada och positiva inför en stunds samtal om Höganäs och Sveriges framtid.

Våra samtal med väljarna uppmärksammas på Vänsterpartiets rikshemsida.

Samtal med väljarna 12/1

Vänsterpartiet börjar nu lägga grunden för valrörelsen 2014. I den första fasen av vår förvalskampanj går vi ut till medborgarna och lyssnar. Vi ställer fyra frågor:

1. Vilka frågor tycker du är de viktigaste i din kommun?
2. Vilka frågor vill du att Vänsterpartiet driver i kommunvalet 2014?
3. Vilka frågor tycker du är de viktigaste för Sverige?
4. Vilka frågor vill du att Vänsterpartiet driver i riksdagsvalet 2014?

Vänsterpartiet Höganäs inleder förvalskampanjen lördagen den 12/1 på Köpmansgatan. Vi samlas utanför Höganäs Bibliotek klockan 11.00 och håller på fram till klockan 12.00.

Vänsterpartiet är ett lyssnande parti. Vi vill ta del av dina synpunkter på hur Höganäs och Sverige kan utvecklas och vilka frågor Vänsterpartiet bör driva.

Ladda hem:
Samtalet med väljarna (handledning för partiaktivister).
Brev från partisekreteraren.
Enkäten.

Läs mer:
Det stora samtalet.
Samtalet med medborgarna har startat.
Lyckad samtalsrunda i Flen.

Engagera dig

Tillsammans gör vi Sverige jämlikt och rättvist, bli medlem i Vänsterpartiet!

Följ Vänsterpartiet på Facebook, Instagram och Twitter. Gilla och dela våra inlägg!

Vill du veta vad Vänsterpartiet gör? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Hjälp oss sprida vår politik, ge en gåva till Vänsterpartiet!

Arkiv
Kategorier