Massmedia

Hallå Höganäs frågar onsdag 4 juli

Vad är ni mest nöjda med under den gångna mandatperioden?

Vi har under mandatperioden arbetat för en gemensam välfärd av hög kvalitet och med goda arbetsvillkor utan privata intressen bland annat genom att i vår budget föreslå en skattehöjning på 50 öre för att kunna ge ökade resurser till vård, skola, omsorg och kultur. För att bygga ett jämlikt och tryggt samhälle för alla krävs en utbyggd välfärd.

Länk till Hallå Höganäs.

Dela den här sidan:

Kopiera länk