Massmedia

Hallå Höganäs frågar onsdag 27 juni

Hur vill ni arbeta för barns välmående?

Psykisk ohälsa hos barn och unga ska förebyggas och behandlas i tid. Ungdomars psykiska besvär ska tas på största allvar och samhället måste ge allt tänkbart stöd för att tidigt ge hjälp. Det är viktigt att samarbetet mellan kommunen och regionen ökar. Elevhälsan är en viktig aktör i sammanhanget. Ungdomsmottagningen ska ha generösa öppettider. Att kunna erbjuda tidiga insatser för barn och unga är att ta ansvar för deras framtida hälsa.

Länk till Hallå Höganäs.

Dela den här sidan:

Kopiera länk