Massmedia

Hallå Höganäs frågar onsdag 9 maj

Vilka är de viktigaste åtgärderna för ett hållbart Höganäs?

Miljö- och klimat är våra viktigaste framtidsfrågor. En omställning krävs för att vi ska klara klimathotet. Vi ska bland annat spara energi, gå över till grön energi, minska bilismen genom att ha en bra kollektivtrafik och vara en gång- och cykelvänlig kommun. Ekologisk och närodlad mat ska erbjudas och kommunen ska årligen upprätta ett ekologiskt bokslut. Biologiskt eller kulturhistoriskt värdefulla miljöer ska värnas.

Länk till Hallå Höganäs.

Dela den här sidan:

Kopiera länk