Massmedia

Hallå Höganäs frågar onsdag 4 april

Hur vill ni skapa ett levande centrum med butiker, restauranger och service?

Vi vill att affärsverksamheter och andra verksamheter koncentreras kring centrum, främst Storgatan/Köpmansgatan. Vi vill att centrum ska vara gång- och cykelvänligt och tillgängligt för alla. Alltså skapa ett levande city med gågator och planteringar som gör det attraktivt att göra sina inköp i tätorten.

Länk till Hallå Höganäs.

Dela den här sidan:

Kopiera länk