Massmedia

Hallå Höganäs frågar onsdag 2 maj

Vad vill ni se för kulturhus i Höganäs och på vilken plats?

Innan vi gör en så stor investering som byggande av ett nytt bibliotek/kulturhus innebär bör vi undersöka vilka behov och önskemål som finns angående biblioteks- och kulturverksamhet. Vi vill att ett samlat grepp tas kring hur vi kan utveckla såväl folk- som skolbibliotek och att vi undersöker hur vi kan få fler att använda biblioteken. Platsen ska vara tillgänglig för alla.

Länk till Hallå Höganäs.

Dela den här sidan:

Kopiera länk