Kommunalpolitik

Rapport från kommunfullmäktige 2018-05-17

Då var det dags för vårens sista Kommunfullmäktige och ännu en gång få ärenden men under ärende 10 svar på revisorernas granskning av samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa höll jag detta anförande:

Ordförande, ledamöter och åhörare

Revisorernas bedömning är att de samverkansinsatser som bedrivs i huvudsak är ändamålsenliga men att de bedömer att det kan bland annat finnas behov av ytterligare informationsinsatser från socialnämnden till medarbetare i skola och förskola.

Jag tror och vet absolut att personal inom skola och förskola är väl medvetna vad som ska göras vid orosanmälningar och avseende barn som far illa eller riskera att fara illa men kan hålla med om att det som revisionen visar på att saknats tydlig struktur för samverkansarbetet.

Och även om det finns rutiner för anmälningar så kan en ändå se över anmälningsfrekvensen för att kunna sätta in förebyggande insatser så tidigt som möjligt. Låter bra med det som socialnämndens ordförande talade om innan mig att det arbetas med detta.

Såklart en revision ska påpeka det som kan behöva förbättras och låter ju bra med styrmodell för samverkan mellan social – och utbildningsförvaltningen men det är också viktigt att inte glömma bort återkopplingen.

Som sagt det finns det som är bra och ändamålsenligt men också det som kan bli ännu bättre så att vi verkligen säkerställer på allra bästa sätt att vår samverkan kring barn som far illa eller riskera att fara illa är bra.

I den bästa av världar skulle vår kommuns barn och ungdomar har det bra allihopa men när det inte gör det då ska vår kommuns samverkan och samarbete fungera på bästa sätt.

Vänsterpartiet yrkar på att lägga granskningsrapporten till handlingarna.

Och efter mig gick både utbildningsnämndens ordförande Pia Möller (M) och socialnämndens ordförande Ingemar Narheim ( M ) upp och gav bra replik om att det redan påbörjats och är pågående arbete som görs angående samverkan kring barn som far illa eller riskera att fara illa.

Emma Wennerholm, gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Dela den här sidan:

Kopiera länk