Kommunalpolitik

Vänsterpartiet Höganäs säger nej till höjda politikerarvoden

För Vänsterpartiet är det centralt att ett politiskt uppdrag är ett hedersuppdrag från väljare och medlemmar och att arvodena ska finnas för att ge de praktiska förutsättningar som behövs för att utföra sitt uppdrag, inte för att berika sig på.

Därför har vi inom Vänsterpartiet en konsekvent linje, både lokalt och centralt, för att i mesta möjliga mån motverka girighet och att man tar ett uppdrag för egen vinning skull.

Precis som vi lokalt förespråkar icke höjda arvoden för kommunpolitikerna så förespråkar Vänsterpartiet centralt en rejäl sänkning av arvoden för riksdagsledamöterna. För oss är det en viktig princip att se till att Vänsterpartiets förtroendevalda politiker sysslar med politiken för att de är engagerade och har en vilja att förändra och arbeta för kommunens bästa och inte för att håva in arvoden.

Annars riskerar höga arvoden att skapa en förtroendeklyfta mellan de förtroendevalda och kommunens medborgare när politiker ökar sina egna kostnader medan resterade av den kommunala verksamheten har uppmanats att vara försiktiga med sina kostnader. Vi fattar beslut som påverkar allas villkor, och då får inte våra villkor vara alltför annorlunda. Som Vänsterpartist är jämlikhet och solidaritet två av våra ideologiska utgångspunkter. Politiker är folkets företrädare och folkets företrädare bör inte leva på en nivå som skiljer sig alltför mycket från invånarnas. Vi är valda för att företräda Höganäs medborgare och det är det som ska driva oss. Det är i folkets tjänst vi verkar – som politiker har vi ett förtroendeuppdrag och inte ett lönearbete.

Klyftorna ökar i vårt samhälle. Det är vår uppgift att bekämpa den utvecklingen, inte bidra till den. Höga arvoden riskerar att bli en förtroendeklyfta mellan de förtroendevalda och kommunens medborgare för det politiska systemet. Vi behöver ökade resurser till vård, skola och omsorg – inte till politikerna.

Vänsterpartiet yrkar att
att höjningen till 110 % från 100 % inte görs för kommunstyrelsens ordförande och att arvodena sänks med 2,7 miljoner som ändringen blev när de nya arvodens regler antogs 2016.

Om våra tilläggsyrkanden faller så kommer Vänsterpartiet Höganäs att lämna in en skriftlig reservation mot beslutet att avslå våra tilläggsyrkanden.

Vänsterpartiet Höganäs 2018-02-22
Inger Nilsson

Vidare läsning:
Politikerlöner & partiskatt.
Rejält lönelyft för Höganäs kommunalråd.

Dela den här sidan:

Kopiera länk