Debatt

”Kalla sakerna för vad de är”

Vänsterpartiet arbetar för rättvisa och jämlikhet samt förbättra vår gemensamma välfärd. Välfärden utvecklas bäst genom att visa tillit till personalens kunnande och engagemang.

Det som riktigt spelar roll för en bra välfärd är kontinuitet i personalen. Personalen behöver ha en bra arbetsmiljö och trivas på sitt arbete så de håller sig friska och stannar kvar på sitt jobb. Genom att fokusera på det och på den verksamhet som finns kan det bara bli bättre, inte genom besparingar och nedskärningar som bidrar till mer stress och sämre arbetsmiljö.

Vi ser med oro på de negativa effekterna som nu börjar visa sig på grund av de nedskärningar och besparingar som blir och kan bli realitet ute i verksamheterna.

I den senaste rankningen från Lärarförbundet får Höganäs återigen en framskjuten placering. 2017 hamnar man på plats 13 i landet och är femte bästa kommun i Skåne.

Samtidigt ligger Höganäs bland de tio-tolv kommuner i landet som satsar sämst. Jag tycker inte att det går att bli mer effektiv än vad personalen inom utbildningsförvaltningen är.

Sett till hur mycket resurser kommunen satsar, blir placeringen betydligt blygsammare. Då hamnar Höganäs på plats 148 av landets 290 kommuner.

Det är lite svårt att se helheten över vad årets kommunala budget innebär för alla förvaltningarna. Det är mest utbildningsförvaltningen som vi ännu kan skapa oss en bild över. Bland annat att det ska sparas miljonbelopp inom skolor i kommunen och det sparas in på toleransresorna och utbytesresorna på Kullagymnasiet.

När budgeten skulle beslutas om i kommunfullmäktige hade vi från Vänsterpartiet hellre sett en realisering av en 50 öres skattehöjning och även en sänkning av politikers arvoden för att både behålla, utveckla och förbättra vår gemensamma välfärd men det gick inte igenom. Nu får verksamheterna istället spara för att bemöta de politiska beslut som togs i kommunfullmäktige.

Jag anser att saker ska kallas för vad de är och inte använda språkbruk som inte stämmer överens med effekterna.

Emma Wennerholm, gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Insändare publicerad i Helsingborgs Dagblad 2018-01-29.

Dela den här sidan:

Kopiera länk