Interpellationer

Rapport från kommunfullmäktige 2017-11-23

Före kommunfullmäktige var jag med och lyssnade på Ingela Sjöberg, strateg Kommunförbundet Skåne, som talade om ”Barnets rättigheter i ledning och styrning”. Därefter deltog jag i en dialog mellan politiker och ungdomar från Höganäs Kommun om olika aktuella frågor.

Vi delades in i olika grupper. Cirka 13 till 15 ungdomar delades in i tre grupper och varje grupp fick cirka 15 minuter var för att kunna ställa frågor och få svar från de olika partiernas representanter. Just i min grupp blev det frågor om skattehöjning eller ej , varför spara in på toleransresorna till Auschwitz, övervakningskameror eller ej och vad kan vi göra mot skadegörelse i kommunen för att nämna några av frågorna. Det blev en intensiv och intressant debatt mellan mig och Moderaterna om skattehöjning där vi ju skiljer oss rejält ideologiskt. Min uppfattning efter debatten var att de flesta av ungdomarna tyckte att det skulle vara okej med skattehöjning istället för att spara in.

Det är en viktigt fråga att fortsätta med toleransresorna och det är såklart viktigt att arbeta mot skadegörelse både om/när det händer plus i förebyggande syfte och där var vi överens.

Jag kan inte redovisa för allt men det var en oerhört intressant och rolig dialog. Jag hoppas ungdomarna också tyckte det var så bra som jag tyckte.

Det blev sedan ett kommunfullmäktige men jag gjorde två inlägg. Det första var under punkten om att anta en handlingsplan mot kränkande särbehandling:

Ordförande, ledamöter och åhörare

Den internationella Metoo-kampanjen har synliggjort många miljoner kvinnors erfarenheter av sexuella trakasserier och sexuellt våld. Kvinna efter kvinna, i bransch efter bransch, vittnar om en oacceptabel arbetsmiljö. Ingen ska behöva gå till jobbet med en klump av rädsla i magen. Det är allas vårt ansvar att se till att det blir en förändring. Nu vet vi, nu gör vi.

Det är en viktig insikt att ingen är immun, men också viktigt att då vilja göra någonting konkret åt det. Att skapa ett utrymme fritt från trakasserier genom långsiktigt arbete, men också genom att våga hantera och ta i de saker som ändå kommer upp.

En arbetstagare har rätt att inte bli trakasserad eller sexuellt trakasserad vare sig av chef eller kollegor. En arbetsgivare som får veta att någon känner sig trakasserad ska utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier. Ett aktivt och snabbt agerande från arbetsgivaren ger en signal om att trakasserier inte accepteras och att den som utsätts får stöd från arbetsgivaren.

Just därför är det bra att denna handlingsplan blivit reviderad och omfattar ett förtydligande över rutiner och riktlinjer samt en uppdatering av definitioner.

Denna handlingsplan kan jag rekommendera att de olika förvaltningarna skickar ut till arbetsplatserna.

Så bifall till att anta den nya handlingsplanen mot kränkande särbehandling.

Mitt andra inlägg var under punkten där en arbetsmiljöpolicy för Höganäs Kommun skulle antas:

Ordförande, ledamöter och åhörare

Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten i en organisation. Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på en arbetsplats, sociala, organisatoriska liksom fysiska förhållanden.

Arbetsmiljön – det är allt på jobbet som påverkar kropp och själ. Den fysiska arbetsmiljön är kanske det första en tänker på. Men det handlar minst lika mycket om hur arbetet organiseras.

En god arbetsmiljö förutsätter att de anställda har inflytande och får information om arbetsgivarens planer.

Alla ska ha rätt att komma hem efter jobbet och ha ork kvar i både kropp och själ. Ingen ska riskera att skadas eller rentav dödas på sitt jobb. En bra arbetsmiljö är bokstavligt talat livsviktig. Friska arbetsplatser åstadkommer också bättre resultat. Hela samhället vinner på ett arbetsliv där människor ges utrymme att må bra.

Som sagt det är viktigt att arbeta med arbetsmiljö speciellt det systematiska arbetsmiljöarbetet så bifall till att anta arbetsmiljöpolicy för Höganäs kommun.

Jag lämnade även in en interpellation om protokollsanteckning som kommer att besvaras vid ett annat möte.

Emma Wennerholm, gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Dela den här sidan:

Kopiera länk