Aktiviteter

Emma Wennerholms tal på 1 maj 2016

Första maj-firare och mötesdeltagare

Mitt namn är Emma Wennerholm, gruppledare för Vänsterpartiet Höganäs, och överallt där jag engagerar mig så arbetar jag tillsammans med andra för ett bättre, solidariskt, jämlikt och rättvist samhälle.

Jag vill se ett samhälle där jobben är trygga, där kvinnor och män är jämställda och där solidaritet och medmänsklighet är drivkraften i samhällsutvecklingen. För oss är det viktigt att fira arbetarrörelsens högtidsdag i Höganäs.

Kamrater: Jag skulle kunna tala om att även tidigare när Sverige har tagit emot många människor på flykt har vissa sagt att det varit omöjligt. Men de människor som kom då är nu en självklar del av vårt samhälle. Samtidigt som vi tog emot flyktingar byggde vi då upp en stark välfärd. Vår moderna historia visar att Sverige kan både värna rätten till asyl och ha en stark välfärd av världsklass.
Här i Höganäs har vi bl.a. inrättat en tjänst som integrationskoordinator som är ett mycket bra förslag. Vi välkomnar nya invånare till vår kommun. Politikens ansvar är att aldrig sätta utsätta grupper mot varandra. Ett värdigt och positivt mottagande är avgörande för att möjliggöra tillhörigheten i ett nytt land. Det ska absolut ges ett bra bemötande och en god introduktion av god kvalitet. Dessa insatser ska bygga på rätten och möjligheten till lika villkor som den som tidigare är bosatt i Sverige och fokusera på den enskildes initiativkraft och förmåga. Det är i landets kommuner nyanlända ska bo och verka och bygga sin framtid. Ansvarsfördelning och skyldigheter för alla inblandade aktörer och individen ska vara tydliga och uttryckliga. Och vi menar att kommunerna ska stå för själva genomförandet av introduktionen mot tillräcklig ersättning från staten. För i grunden så handlar det om hur vi ska välkomna nya invånare till kommunen och att det handlar om trygghet, omtanke och gemenskap. Tillsammans gör vi skillnad.

Vi arbetar politiskt på alla nivåer för rätten till asyl, en human flyktingpolitik och ett samhälle fritt från rasism.

Vänsterpartister arbetar också aktivt och utåtriktat. Exempelvis i organisationer som jobbar för en human flyktingpolitik, för sammanhållning och mot rasism. Alltså är vi för en human flyktingpolitik och jag stödjer folkkampanjen för asylrätten som protesterar emot regeringens åtgärder för samhällen byggs av människor inte av murar.

Bara tillsammans kan vi bygga ett Sverige som präglas av omtanke, rättvisa och solidaritet.

Kamrater: Jag skulle kunna tala om att det gäller nu att se till att rättmätig skatt betalas, även för de superrika och företagen. Skatteflykten dränerar både Sverige och många andra länder på viktiga resurser för välfärden. Vi får ett samhälle där eliterna och de superrika kan sysselsätta sig med den här typen av skatteundantag som kom fram med bl.a. Panamadokumeten som gör att tilliten till samhället minskar utöver att vi förlorar stora resurser. Jag upplever att det finns en trixande elit som kan sko sig på andras bekostnad. Därför har Vänsterpartiet lagt fram ett 11 punktsprogram mot skatteflykt.

För den svenska välfärden, skolan och omsorgen i Sverige är i överlag bra, men på många håll behövs det fler anställda. Fler lärare så att varje barn får chans att lära sig det man ska och verkligen bli lyssnat på. Fler undersköterskor som ger en bra vardag för de äldre och ser till att sjuka får en riktigt bra vård. Vi behöver anställa fler men vi behöver också få tillbaka de människor som valt att sluta pga. dålig arbetsmiljö och sämre arbetsvillkor. Därför är jag så glad över att vi i Vänsterpartiet nu har fått igenom vårt krav på 10 miljarder kronor om året till välfärden. Det är den största välfärdssatsningen hittills på 2000-talet. Här i Höganäs skulle det innebära ca 14,7 miljoner.
Kamrater: Jag skulle kunna tala om att sänkta ingångslöner för nyanlända och unga påverkar i längden lönen för stora grupper på arbetsmarknaden. Att lagstifta om lägre löner, som tre av fyra allianspartier öppnar för, innebär ett hot mot den svenska arbetsmarknadsmodellen där starka och självständiga parter förhandlar om villkor och löner. Vi har förslagen för en trygg arbetsmarknad där de anställda ges större inflytande, schyssta villkor och rimliga löner. Att göra människor fattiga är inte vägen framåt för Sverige.

Målet för en bra personalpolitik måste vara en välmående och välutbildad personal. För att livsviktiga verksamheter ska fungera, är det en förutsättning att dessa människor trivs med sitt jobb. Personalen måste värdesättas högt och få tillgång till såväl vidareutbildning som rättvisa och jämställda löner.
Svenska kollektivavtal ska gälla alla som arbetar i Sverige och arbetsmiljön måste tas på allvar. Folk ska inte behöva riskera livet på jobbet. Vikten av att arbetsplatser omfattas av kollektivavtal blir än mer väsentlig.

Avtalet mellan Kommunal och SKL blev i fredags klart. Avtalet som gäller för alla medlemmar i Kommunal som jobbar i välfärdssektorn och ger löneökningar till alla medlemmar , lika mycket som på övriga arbetsmarknaden. Utöver det får yrkesutbildade underskötare en extra löneökning – ett viktigt steg mot jämställda löner. Ett nytt löneavtal ska införas som ger större fackligt inflytande över löneprocessen. Det finns också en plan för hur heltid ska bli norm även inom vård-och omsorgsyrkena. Tillsammans gör vi skillnad.

Anställda och brukare inom välfärden ska ges ökat inflytande. Jag menar att välfärden utvecklas bäst genom att vi visar tillit till personalens kunnande och engagemang. Att ge de anställda mer inflytande över verksamheten är bästa sättet att minska stressen och bristerna i arbetsmiljön. Med mindre detaljstyrning och mer personalinflytande blir välfärdsarbetena mer attraktiva, kvalitén höjs och mångfalden ökar. Inom äldreomsorgen ska en verklig valfrihet genomsyra vardagen: Vad vill du göra idag?

Kamrater: Politisk förändring sker alltid i det lokala. I Höganäs ökar sjukfrånvaron. Välfärden behöver ökade resurser för att ge de anställda goda arbetsvillkor. Vi har lagt budgetförslag om ökade resurser och ökad bemanning inom vård, skola och omsorg. Det ska vara vårt fokus genom att lägga förslag om bl.a. att ta bort de delade turerna, arbetstidsförkortning, barnomsorg på obekväm arbetstid, personalförstärkningar och arbetsmiljön inom den gemensamma välfärden.

Med det förtroende vi fått från våra väljare kommer vi att fortsätta arbeta parlamentariskt i kommunen där vi inkommer med förslag, initiativ, motioner, interpellationer och budgetarbete som kan komma att väcka den styrande högeralliansens missnöje.
Vi tar det politiska förtroende väljarna gett oss på stort allvar och strävar efter både regionalt och lokalt samarbete med andra partier i frågor där våra åsikter är likartade. Vi kommer även att reagera och agera som det oppositionsparti vi är. Vi kan ställa oss bakom förslag men det kommer att finnas förslag där vi vill göra mer än den styrande majoritet och förslag/beslut som vi absolut inte kan ställa oss bakom.

För oss är det en viktig princip att förtroendevalda politiker sysslar med politiken för att det är engagerade och har en vilja att förändra och arbeta för kommunens bästa och inte att håva in arvoden. För vi är valda för att företräda Höganäs medborgare och det är det som ska driva oss.

Jag strävar efter ett solidariskt samhälle som byggs av och för människor. Tillsammans gör vi skillnad

Tack för att ni lyssnade!

Dela den här sidan:

Kopiera länk