Aktiviteter

Årsmöte i Vänsterpartiet Höganäs 2016-02-26

Vänsterpartiet Höganäs höll årsmöte i Café Amanda fredagen den 26 februari. Ordförande under årsmötet var Mats Fuchs från Vänsterpartiet Helsingborg.

Till ordförande valdes Gustaf Segerhammar. Till övriga styrelseledamöter utsågs Erik Edwardson, Gunilla Fruerlund, Inger Nilsson, Mikael Nilsson och Emma Wennerholm. Till partiföreningens revisor valdes Ingrid Mattiasson Saarinen.

Efter avslutat årsmöte höll den nyvalda styrelsen ett konstituerande styrelsemöte där olika ansvarsområden fördelades. Till kassör utsågs Mikael Nilsson, till gruppledare utsågs Emma Wennerholm, till firmatecknare utsågs Mikael Nilsson och Gustaf Segerhammar, till ansvarig för e-post utsågs Gustaf Segerhammar, till ansvarig för hemsida, medlemsregister och sociala medier utsågs Erik Edwardson.

Klicka här för att läsa den verksamhetsplan för 2016 som årsmötet antog.

Dela den här sidan:

Kopiera länk