Debatt

Inför förskola på natten

Nästan 40 procent av alla löntagare i Sverige jobbar kvällar, nätter och helger. Samtidigt är det knappt hälften av landets kommuner, bland annat Höganäs, som inte erbjuder någon form av barnomsorg på obekväma arbetstider.

Tillgången till barnomsorg på kvällar, helger och nätter är idag inte tillräckligt utbyggd. Många föräldrar, framför allt mammor,hindras därför från att arbeta så mycket som de skulle vilja och behöver.

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande och är en förutsättning för att både män och kvinnor ska kunna förena föräldraskap och arbete. Därför bör möjligheten att få vistas i en verksamhet av hög pedagogisk kvalitet vara en rättighet för alla barn.

Vi bör se till att alla barn har rätt att gå i förskolan, oavsett om deras föräldrar arbetar på obekväm arbetstid eller inte.

Vänsterpartiet anser att det är självklarhet kommunen erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid eller inte, det är viktigt ur ett arbetsmarknads- och jämställdhetsperspektiv och ur rättvisesynpunkt

Därför lämnar vi in en motion till kommunfullmäktige om att Höganäs kommun tillser att barnomsorg finns tillgänglig även på obekväma arbetstider.

Emma Wennerholm
Gruppledare, Vänsterpartiet Höganäs

Insändare publicerad i Helsingborgs Dagblad 2015-11-21.
Läs vår motion om barnomsorg på obekväm arbetstid.

Dela den här sidan:

Kopiera länk