Kommunalpolitik

Emma Wennerholms anförande i kommunfullmäktige 2015-09-24

emma_wennerholm_1_maj_2015Ordförande, ledamöter och åhörare

Ordförande, ledamöter och åhörare

Vänsterpartiet är ett parti som arbetar för rättvisa och jämlikhet och vi vill utveckla och förbättra vår gemensamma välfärd.

Anställda och brukare inom välfärden ska ges ökat inflytande. Jag menar att välfärden utvecklas bäst genom att vi visar tillit till personalens kunnande och engagemang. Med mindre detaljstyrning och mer personalinflytande blir välfärdsarbetena mer attraktiva, kvalitén höjs och mångfalden ökar. För att detta ska bli möjligt krävs ökade resurser och bättre arbetsvillkor inom välfärden. Fler behöver anställas så att grundbemanningen ökar.

Skola, förskola och fritidshemmen är i behov av ökade resurser. Faktum är att kraven på den välfärd som kommunen erbjuder blir allt högre. I just förskolan har kraven på dokumentation och pedagogisk planering ökat samtidigt som personalen förväntas se till varje barns behov och tillgodose alltifrån olika funktionsvariationer till olika språkkunskaper och social problematik.

Att förskolan är inkluderande och har höga ambitioner när det gäller såväl pedagogik och lärande som omsorg och delaktighet är utmärkt, men med dessa högt ställda krav behövs personalförstärkningar. Att utöka resurser är ett sätt att säkra varje barns rätt till lärande och trygghet. Det är också ett sätt att förbättra arbetsmiljön för personalen i förskola och skola plus att vi också behåller vår personal och blir en attraktiv arbetsgivare.

För Vänsterpartiet är det centralt att ett politiskt uppdrag är ett hedersuppdrag från väljare och medlemmar och att arvoden ska finnas för att ge de praktiska förutsättningarna som behövs för att utföra sitt uppdrag, inte för att berika sig på. Partistödet har höjts och även arvoden höjs plus stöd för politiska sekreterare läggs till. Vi behöver ökade resurser till vård, skola och omsorg – inte till politikerna.

Våra förslag och tilläggsyrkande som vi visar idag skulle bland annat kunna ge ett första steg till barnomsorg på obekväm arbetstid, ökad bemanning inom vård, skola och omsorg.

Som vi i Vänsterpartiet ser det idag: Om vi ska nå dit så behöver vi en skattehöjning för vi ser behoven men inte resurserna i budgeten.

Tack för ordet!

Läs Vänsterpartiet Höganäs budgetförslag.

Helsingborgs Dagblad skriver om budgetdebatten i kommunfullmäktige.

Dela den här sidan:

Kopiera länk