Debatt

Dela lika, helt enkelt

Vi har en regering som vill kalla sig för feministisk, men som ändå inte är intresserad av att göra det som verkligen skulle innebära det stora klivet framåt för kvinnors arbetsliv, lön, hälsa och pension.

Det handlar om föräldraförsäkringen och om att den ska delas lika.

Detta är den reform som enskilt skulle göra mest för ökad jämställdhet mellan män och kvinnor vad gäller inkomster och möjligheter i arbetslivet. Detta är något som också har lyfts i statliga utredningar.

Siffrorna talar sitt tydliga språk.

Femton år efter att ett par skaffat sitt första barn har deras skillnad i inkomst ökat med 35 procent. Tre fjärdedelar av denna skillnad beror på att de har olika stort ansvar för familjen. Mönstret, att männen jobbar mer och tjänar mer, medan kvinnorna tar på sig mer av det obetalda arbetet hemma, förstärks under arbetslivet. Kvinnors pension är därför i snitt 6 000 kronor lägre i månaden än mäns.

Om man frågor människor om de vill att det ska lagstiftas om delad föräldraförsäkring svarar de nej. Om man däremot frågor om de vill att män och kvinnor ska ha lika lön svarar de ja. Dessa två saker hänger samman.

Vi måste inse att det är förändringar som vi gör idag som gör skillnad för jämställdheten för nästa generation. Inte vill vi att flickor som föds 2015 ska följa i våra fotspår av dålig lön och dålig pension?

Nej, det är dags att ge dem andra möjligheter.

Att endast kvotera ytterligare en månad åt vardera föräldern, det som även kallas pappamånad, kommer inte att leda till de nödvändiga förändringarna för kvinnors levnadsvillkor. Det kommer på sin höjd leda till att män tar ut några föräldradagar till. När den andra så kallade pappamånaden infördes för tretton år sedan ledde den till att män tog ut knappt tio dagar till.

Vi har inte råd att gå i snigelfart. I den takt som mäns uttag av föräldradagar idag ökar kommer det att ta 80 år innan uttaget är jämställt.

Eftersom det även framöver kommer att förutsättas att kvinnor tar huvudansvar för hem och barn, kommer kvinnors löner fortsätta att halka efter, och då består sämre arbetsvillkor, sämre hälsa och sämre pension för kvinnor.

En regering som har ambitionen att vara feministisk måste våga ta tag i föräldraförsäkringen och dela den lika.

Inte lite grann lika. Utan lika, helt enkelt.

Emma Wennerholm, gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Gustaf Segerhammar, ordförande Vänsterpartiet Höganäs

Publicerad i Helsingborgs Dagblad 2015-03-08.

Dela den här sidan:

Kopiera länk