Kommunalpolitik

Rapport från kommunfullmäktige 2015-02-19

Innan mötet skulle börja så träffade jag Vänsterpartiet Höganäs ersättare i kommunfullmäktige, Inger Nilsson och Gunilla Fruerlund, för att diskutera eventuella inlägg som jag kan tänkas göra.

Mötet började med att vi fick en kort genomgång och presentation i form av två broschyrer: Leader-landsbygdens största möjlighet, genomförda projekt i Leader Skåne Nordväst Skåne Södra 2008-2015 och Kreativa småprojekt i Leader Skåne Nordväst Södra 2008-2015.

Det blev ett av de kortaste kommunfullmäktigemöten jag varit på. Funktionärer i kommunala bolag, bland annat till AB Höganäshem och Höganäs Energi AB, valdes efter förslag från valberedningen.

Ett av ärenden var ett svar på en motion från Miljöpartiet om en trivsammare stadskärna där jag vid votering röstade för att motionen ska anses besvarad. Jag tror att vi kommer att återkomma i frågan då det finns ett förslag till ny översiktsplan som just nu finns som samrådsunderlag. Troligen kommer den att ställas ut ännu en gång under hösten 2015 efter synpunkter kommit in och reviderats för att därefter läggas fram för beslut om antagande i Kommunfullmäktige.

Det har funnits en parlamentatisk grupp som har träffats under mandatperioden 2010-2014 där Vänsterpartiet har funnits representerade av 1 ledamot.  På kvällens möte fanns 13 förslag som alla bifölls, bland annat att man ska föra en aktiv medborgardialog med återkoppling och att man ska fortsätta en ny parlamentarisk grupp för mandatperiod 2014-2018. Jag kommer att få återkomma med mer utförlig information hur vi i Vänsterpartiet tycker och tänker oss vårt arbete i gruppen.

Man tog även beslut om medel för projektering av ny skola i Viken och detaljplan för del av Månstorp 12.

Emma Wennerholm, gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Dela den här sidan:

Kopiera länk