Kommunalpolitik

Rapport från Kommunfullmäktige 2014-12-17

Årets sista kommunfullmäktige hade en kort ärendelista men för den skull blev det inget kort möte. Särskilt två ärenden ledde till långa debatter som tydligt visade de ideologiska skillnaderna mellan oppositionen och högeralliansen.

Utanför Sessionssalen möttes vi av representanter från Lärarförbundet som uppmanade politikerna att fatta beslut som bidrar till en minskad mängd administrativa sysslor för lärarna samt att ingen elev ska nekas stöd. Dessa krav är självklara för mig som vänsterpartist att stödja.

Även företrädare för funktionshindersrörelsen fanns på plats utanför Sessionssalen. De delade ut flygblad angående ett ärende om antagande av arbetsordning för kommunala funktionshinderrådet. Detta återkommer jag till.

Det första ärendet var en motion från Socialdemokraterna om rättvisa villkor för engagerade ungdomar. Socialdemokraterna yrkade på återremiss för att diskussionen skulle kunna fortsätta, men beslutet blev att motionen avslogs. Jag reserverade mig mot beslutet för jag hade hellre sett att motionen återremitterades.

Därefter följde en lång, intressant och ideologisk debatt om namnbyte av samt antagande av arbetsordning för Kommunala funktionshinderrådet. Debatten handlade till stor del att man, efter tidigare beslut, har ändrat representationen i rådet från 10 ordinarie och 4 ersättare till 5 ordinarie och 3 ersättare. Under mötet kom ett tilläggsförslag som innebär att rådet ska vara representerade med 5 ordinarie, 3 ersättare och 4 adjungerade som kan variera från gång till gång.

Vänsterpartiet vill se en oförändrad representation så därför yrkade jag bifall till Socialademokraternas yrkande om återremiss. Det fördes en lång och intensiv debatt där sakens histora samt argument för att inte minska rådets representation framfördes. Men inte heller denna gång fick vi något svar på frågan om varför alliansen vill genomföra denna förändring.

Även nästa ärende, som behandlade Miljöprogram 2015-2025 ledde till en intressant och ideologisk debatt.

Arbetet med programmet har pågått sedan 2008, men alliansen ville nu flytta fram antagandet av miljöprogrammet ytterligare ett år med hänvisning till att de ekonomiska konsekvenserna ska ingå.

Miljöpartiet yrkade på att programmet skulle antas även om det borde vara mer ambitiöst. Beslutet blev att miljöprogrammet flyttas fram ett år. Mot detta reserverade sig Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Jag önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år. Vi hörs och ses igen 2015 då vi i Vänsterpartiet Höganäs är redo för en ny valrörelse inför extravalet den 22 mars.

Emma Wennerholm, gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Dela den här sidan:

Kopiera länk