Debatt

Allmännyttan är inte till salu!

I måndagens (8/12) HD kunde vi läsa om att Höganäshem fortsätter sin utförsäljning av det egna bostadsbeståndet. Nu är det hyreshuset på Allégatan som bjuds ut till försäljning.

Vänsterpartiet Höganäs motsätter sig dessa utförsäljningar av allmännyttan. Vi värnar hyresrätten som bostadsform och särskilt värnar vi allmännyttan. Det är viktigt att vi värnar hyresrätten som bostadsform, eftersom en fungerande bostadsmarknad kräver att vi har en väl avvägd blandning av upplåtelseformer.

I Skåne råder generellt sett bostadsbrist. Det råder brist på bostäder av samtliga upplåtelseformer, men särskilt stor är bristen på hyresrätter. Enligt både Boverket och de kommuner som deltagit i Länsstyrelsens undersökning råder det särskilt brist på mindre hyresrätter.

Vi menar att det är viktigt att hyresrätten som boendeform, och särskilt då allmännyttan (i form av Höganäshem) värnas och prioriteras. Vi menar att det är viktigt att Höganäs kommun värnar hyresrätten som boendeform samt att det arbetas för att det finns och byggs fler hyresrätter till rimliga priser.

Det är hög tid att vi återupprättar en solidarisk bostadspolitik och stoppar utförsäljning av våra gemensamma tillgångar. Allmännyttan är inte till salu.

Emma Wennerholm, gruppledare Vänsterpartiet Höganäs
Gustaf Segerhammar, ordförande Vänsterpartiet Höganäs

Insändare publicerad i Helsingborgs Dagblad 2014-12-11.

Dela den här sidan:

Kopiera länk