Kommunalpolitik

Rapport från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 2014-10-15

Det var en speciell och ärofylld känsla jag kände när jag gick in genom dörrarna till den nya mandatperiodens första kommunfullmäktige i Höganäs kommun. Fick frågan hur det kändes från Helsingborgs Dagblad som var där och min spontana reaktion var såklart: Spännande.

Vidare var det sen fotografering av ledamöter och jag fick träffa både nya och gamla fullmäktigeledamöter, tror det är 21 nya ledamöter och 20 ledamöter som suttit tidigare. Själv satt jag den senaste mandatperioden som ersättare till min partikamrat Inger. Och nu går jag in på Vänsterpartiet Höganäs ordinarie mandat med våra toppenpartikamrater Inger Nilsson och Gunilla Fruerlund som ersättare.

Då det var det första kommunfullmäktige för en ny mandatperiod så var det en del val som skulle förrättas. Avgående fullmäktigeordförande avtackades och kommunfullmäktige valde ny ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande. alltså kommunfullmäktiges presidium. Även val av valberedning förrättades där jag blev vald till ersättare. Direkt efter hade vald valberedning möte för att bestämma och återkomma med förslag till val av Kommunstyrelse och fastställande av ordning för inkallande av ersättare i kommunstyrelsen. Protokoll blev justerat och kommunfullmäktiges möte kunde fortsätta där val av kommunstyrelse skulle förrättas.

Man gick efter valberedningens förslag och jag har fått förtroendet av sitta som ersättare i kommunstyrelsen efter valteknisk samverkan med Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Vilka som kommer att sitta som ordinarie och ersättare i kommunstyrelsen kommer redovisas på kommunens hemsida inom kort. Vår valtekniska samverkan med Miljöpartiet och Socialdemokraterna kommer vi redogöra för här på Vänsterpartiet Höganäs hemsida.

Under ärende 11 i kommunfullmäktige, antagande av reglemente för kommunstyrelsen och revidering av kommunstyrelsens reglemente yrkar Lennart Nilsson (S) på att arbetsutskottet ska bestå av sex ledamöter och ersättare och inte att, som kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar minska arbetsutskottet till fem ledamöter och ersättare.

Kommunfullmäktige går på kommunstyrelsens förslag och Socialdemokraterna begär votering där jag röstar till förmån för Socialdemokraternas yrkande. Men efter votering gick man på lagt förslag där Vänsterpartiet plus Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverades sig mot beslutet.

Direkt efter avslutat möte så sammankallade kommunstyrelsens ordförande Peter Kovács (M) till den nyvalda kommunstyrelsens första möte där det just ikväll var två ärenden, val av kommunstyrelsens utskott och fastställande av sammanträdesdagar. Man kommer även att inom kort ha utbildning för den nya Kommunstyrelsen, om vad det innebär att sitta i kommunstyrelsen. Bra initiativ tycker jag som ny.

Jag vill tacka för förtroendet att sitta som ersättare i kommunstyrelsen och som ordinarie i kommunfullmäktige och ser fram emot det fortsatta parlamentariska arbetet. Min tanke är att skriva en kortfattad rapport efter varje kommunfullmäktige och kommunstyrelse där jag både tar upp ärenden plus hur Vänsterpartiet har agerat under mötena.

Emma Wennerholm, gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Helsingborgs Dagblad skriver om kommunfullmäktiges möte 2014-10-15.

Dela den här sidan:

Kopiera länk