Debatt

Medborgardialog om Höganäs hamn

Vänsterpartiet instämmer i Rädda Höganäs hamns uppmaning till de politiska partierna att ta fasta på medborgarnas starka intresse för hur hamnområdet och stadskärnan i Höganäs bör utvecklas. Vi delar Rädda Höganäs hamns uppfattning att en medborgardialog bör startas.

Tyvärr kunde vi själva på grund av olyckliga omständigheter inte delta i det möte Rädda Höganäs hamn kallade till i september. Vi driver själva nu Vänsterpartiets medborgardialog. Redan lördagen efter valet gav vi oss ut på stadens gator och torg för att samtala med medborgarna om deras syn på ett framtida kulturhus. Vi kommer fortsätta arbeta på detta sätt.

Vi samtalar och lyssnar på gator och torg, i bostadsområden, på arbetsplatser och genom att inleda dialog med olika lokala föreningar. Vänsterpartiets medborgardialog är ett sätt för oss att utveckla vår politik och vara närvarande i människors vardag. Vi är ett nyfiket, öppet och lyssnande parti.

Politik är mer än att rösta vart fjärde år. Vi hoppas att Vänsterpartiets medborgardialog kan bidra till politiska diskussioner och aktiviteter i Höganäs.

Gustaf Segerhammar, ordförande Vänsterpartiet Höganäs
Emma Wennerholm, gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Insändare publicerad i Helsingborgs Dagblad 2014-10-14.

Dela den här sidan:

Kopiera länk