Massmedia

Pressmeddelande: Vänsterpartiets medborgardialog

Vänsterpartiet Höganäs inleder mandatperioden 2014-2018 med ett nytt politiskt projekt: Vänsterpartiets medborgardialog. Inför årets val var vi ute vid ett antal tillfällen och samtalade med höganäsarna om vilka politiska frågor de tyckte var viktigast. Vi fortsätter nu detta samtal genom att på gator och torg och i bostadsområden inleda samtal med Höganäs invånare om olika politiska frågor. Vi kommer också besöka arbetsplatser och ta kontakt med olika lokala föreningar.

Vänsterpartiets medborgardialog inleds lördagen den 20 september kl 12.00 då vi utanför Höganäs Bibliotek ställer frågor om planerna på ett kulturhus i Höganäs.

– Vänsterpartiets medborgardialog är ett sätt för oss att utveckla vår politik och vara närvarande i människors vardag. Vi är ett nyfiket, öppet och lyssnande parti, säger Gustaf Segerhammar, ordförande i Vänsterpartiet Höganäs.

– Politik är mer än att rösta vart fjärde år. Vi hoppas att Vänsterpartiets medborgardialog kan bidra till politiska diskussioner och aktiviteter i Höganäs, säger Emma Wennerholm, nyligen utsedd till gruppledare för Vänsterpartiet Höganäs.

Läs Vänsterpartiets medborgardialog 1 : kulturhus.

Dela den här sidan:

Kopiera länk