Debatt

Trygg välfärd utan vinstuttag

Vänsterpartiets högst prioriterade fråga i valet är att ta bort vinstuttag ur vård, skola och omsorg. Men vi nöjer oss inte med det. Att ta bort vinstintresset är startpunkten för att utveckla vår gemensamma välfärd.

Anställda och brukare inom välfärden ska ges ökat inflytande. Vi menar att välfärden utvecklas bäst genom att vi visar tillit till personalens kunnande och engagemang. Med mindre detaljstyrning och mer personalinflytande blir välfärdsarbetena mer attraktiva, kvaliteten höjs och mångfalden ökar. Inom äldreomsorgen ska en verklig valfrihet genomsyra vardagen: Vad vill du göra idag?

För att detta ska bli möjligt krävs ökade resurser till välfärden och bättre arbetsvillkor inom välfärden. Heltid ska vara en rättighet, delade turer ska tas bort och fasta jobb ska vara normen.

Privatiseringspolitiken skapar otrygghet. Skolor läggs ned om de inte anses vara tillräckligt lönsamma. Äldreboenden byter ägare. Har någon frågat de boende på Revalyckan, Sälgen eller Vikhaga vilken entrepenör de vill ha?

Vänsterpartiet vill bygga en trygg välfärd av hög kvalitet, med goda arbetsvillkor och utan kommersiella intressen.

Emma Wennerholm, Vänsterpartiet Höganäs
Inger Nilsson, Vänsterpartiet Höganäs

Insändare publicerad i Helsingborgs Dagblad 2014-09-11

Dela den här sidan:

Kopiera länk