Debatt

En skola att lita på för alla

Nya siffror från Skolverket visar att 13,1 procent av niorna inte klarar behörighet till gymnasiet. Statistiken visar också att ojämlikheten i skolan ökar. Hela 42 procent av barnen till lågutbildade klarar inte behörighet till gymnasiet. Rådande skolpolitik leder till att skolans kompensatoriska uppdrag misslyckas. Vänsterpartiet vill att alla barn tryggt ska kunna börja i närmsta skola och det ska inte vara tillåtet med vinstuttag ur skolan.

Många ser med oro hur skolorna i Höganäs faller i Lärarförbundets ranking. I Viken tvingas elever och lärare på grund av bristande planering arbeta i baracker.

Skolan måste ges de resurser som krävs för att alla elever ska nå kunskapsmålen. Vänsterpartiet vill ge skolan ökade resurser. Det klarar vi genom att fokusera på kommunens kärnverksamhet och avsluta kostsamma experiment med utmaningar och upphandlingar. Med vår politik blir det inga fler utmaningar av kommunal verksamhet. Minns ni Lernias utmaning av Kullagymnasiet 2011? Som enda parti vågar vi också tänka tanken att höja kommunalskatten om så krävs för att höja kvaliteten inom vård, skola och omsorg.

Alla barn har rätt att vistas i goda och stimulerande miljöer i skola och förskola. Fysisk aktivitet ska uppmuntras genom att vi vid alla kommunala skolor bygger anläggningar för spontanidrott liknande den som finns på Bruksskolan. Vi vill att alla kommunens skolor har moderna skolbibliotek bemannade med utbildade bibliotekarier. I Viken vill vi bygga ett nytt och modernt integrerat folk- och skolbibliotek liknande det som finns i Jonstorp. Alla elever ska ges möjlighet att äta avgiftsfri frukost i skolan. Alla elever ska ha rätt till läxhjälp i skolan.

Emma Wennerholm, Vänsterpartiet Höganäs
Gunilla Fruerlund, Vänsterpartiet Höganäs

Insändare publicerad i Helsingborgs Dagblad 2014-09-09

Dela den här sidan:

Kopiera länk