Massmedia

Vänsterpartiet Höganäs svar på Hallå! Höganäs valguide

Jag vill ha jobb!

Vi vill ge arbetssökande rätt till 30-timmars förskola och införa barnomsorg på obekväm arbetstid. Genom att utveckla välfärden kommer vi både skapa arbetstillfällen och göra Höganäs till en attraktiv ort att bo eller etablera företag i.

Jag vill att skolorna får mer pengar!

Skolan ska ges de resurser som krävs för att alla elever ska nå kunskapsmålen. Vi prioriterar kommunens kärnverksamheter; barnomsorg, skola och äldreomsorg. Elever ska ges möjlighet att äta frukost i skolan, ha rätt till läxhjälp i skolan och det ska vara max 20 barn i klasserna.

Jag vill att Höganäs blir ledande som grön/hållbar kommun!

Miljö- och klimatfrågorna är våra viktigaste framtidsfrågor. En omställning krävs om vi ska klara klimathotet. Vi ska bland annat spara energi, gå över till grön energi, minska bilismen genom att ha en bra kollektivtrafik och vara en gång- och cykelvänlig kommun, erbjuda ekologisk och närodlad mat mm.

Jag vill att alla invandrare lär sig svenska!

Alla som kommer hit ska ges goda möjligheter att lära sig svenska. I dagsläget bedrivs vuxenutbildning i Höganäs av vinstdrivande företag. Vi vill att den bedrivs i kommunal regi.

Jag vill att det byggs mer i hamnområdet!

Vi vill att hamnområdet bevaras och utvecklas som ett område för rekreation, gemenskap och båtliv för alla i Höganäs. Vi är inte motståndare till att bygga i hamnområdet, men det får inte leda till att människor utestängs från området. Hamnen ska också fungera bra som industrihamn eftersom vi vill minska transporterna på våra vägar.

Jag vill ha fler anställda i äldreomsorgen!

För att få en äldreomsorg av hög kvalitet och med goda arbetsvillkor krävs fler anställda. De anställda ska ha rätt till heltid, fasta jobb ska vara normen och de delade turerna ska tas bort. All äldreomsorg i Höganäs ska drivas utan privata vinstintressen.

Jag vill att kommunen lockar hit fler stora företag!

Vi vill se fler arbetstillfällen i kommunen. För att vara en attraktiv kommun ska vi ha goda kollektiva transporter och en gemensam välfärd av hög kvalitet, med goda arbetsvillkor och utan privata vinstintressen.

Jag vill att det satsas mindre skattepengar på idrotten!

Vi tycker att idrotten är viktig, men vi ska även ge de ungdomar som inte är idrottsintresserade goda förutsättningar till en meningsfull fritid. Vi får heller inte glömma de ungdomar som inte är organiserade i idrottsföreningar. Därför vill vi se anläggningar för spontanidrott, liknande den vid Bruksskolan, vid alla kommunens skolor.

Jag vill att det satsas mer utanför centrum!

Vi vill stärka centrumhandeln och att centralorten stärks. Men vi vill också utveckla byarna, till exempel genom att bygga ett modernt integrerat bibliotek i Viken liknande det som finns i Jonstorp.

Jag vill kunna åka tåg/spårvagn till Helsingborg!

För klimatets skull måste vi förbättra och utveckla kollektivtrafiken och minska bilismen. Vänsterpartiet driver i Region Skåne att kollektivtrafiken på sikt ska bli avgiftsfri.

Publicerad i Hallå! Höganäs nr 41, vecka 36, 3-9 september 2014 och nr 42, vecka 37, 10-16 september 2014.

Dela den här sidan:

Kopiera länk