Debatt

Stadsantikvarien oumbärlig för Höganäs

Stadsantikvarien Henrik Ranby skall vara tjänstledig i ett år för att utbilda nya antikvarier. Av besparingsskäl har det beslutats att det inte behövs någon vikarie på tjänsten (HD 3/6).

Vi är djupt oroade över beslutet och dess konsekvenser för kommunens fortsatta planering. Stadsantikvarieverksamheten är en förutsättning för att planering och bygglovshandläggning skall fungera och för att lagkraven uppfylls.

Både i översiktsplanering och detaljplanering finns lagar och statliga krav på utredning, med beskrivning och hänsynstagande till kulturmiljöfrågor. Att i ärenden som kräver gedigen lokal kunskap ta in konsulter blir dyrare och osäkrare.

I Höganäs har exploatörerna stort inflytande. Styrande moderater ser hänsyn till kulturmiljön som ett problem och ett intrång i den enskildes rätt. Men kulturmiljön bevarar aldrig sig själv. Förändringar kräver långsiktighet och kontinuitet. En felexploatering kan för alltid fördärva stora kulturvärden. Därför är det viktigt med en stark och kunnig stadsantikvarie. En attraktiv arbetsgivare tar tillvara sina kunniga medarbetare. De styrande i Höganäs borde vara stolta över en stadsantikvarie som sannerligen satt Höganäs på kartan.

Stadsantikvarien ansvarar också för en uppskattad och väl utnyttjad service till allmänhet, arkitekter, mäklare, hembygdsföreningar och andra och som inte kan ersättas av konsulter. Det gäller även service till andra förvaltningar för vård av ortnamn, restaurering av offentlig konst, underlag för renoveringar, färgsättning och museala utredningar.

Besökare kommer till Höganäs för kommunens kultur- och naturvärden. Vi som lever och verkar här vill att dessa värden ska vårdas, därför att de står för det unika i Höganäs. Stadsantikvarieverksamheten är en viktig pusselbit i det som gör Höganäs till en attraktiv kommun att arbeta och bo i.

Lennart Nilsson (S), Kerstin Schultz (S), Ralf Adin (V), Emma Wennerholm (V), Göran Lock (MP), Barbro Stigsdotter (MP)

Insändare publicerad i Helsingborgs Dagblad 2014-06-07.

Läs vidare:
Han ska lära upp nästa generation antikvarier (Helsingborgs Dagblad 2014-05-16).
Höganäs blir utan stadsantikvarie (Helsingborgs Dagblad 2014-06-03).
Chefen ser en besparing (Helsingborgs Dagblad 2014-06-03).
Tar strid om stadsantikvarie (Helsingborgs Dagblad 2014-06-13).

Dela den här sidan:

Kopiera länk