Aktiviteter

Tal av Emma Wennerholm 1 maj 2014 i Höganäs

Mitt namn är Emma Wennerholm och jag har fått förtroendet att stå som nummer 1 på Vänsterpartiet Höganäs lista till kommunfullmäktige inför valet 2014 och att tala inför er alla här idag på 1 maj!

Välj Vänsterpartiet för förändring. Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi arbetar för ett jämlikt, rättvist, demokratiskt och ekologiskt hållbart samhälle.

Istället för att låta marknadens girighet råda med privatiserad välfärd, ökade klyftor, arbetslöshet och osäkra arbetsvillkor vill vi bygga ett samhälle där jobben är trygga, kvinnor och män är jämställda och där omtanke och medmänsklighet är drivkraften i samhällsutvecklingen.

Sverige har alla förutsättningar att bygga en framtid med gemenskap, rättvisa och solidaritet. Men det kommer inte att förverkligas utan Vänsterpartiet.

Vår välfärd är inte till salu ! Ett samhälle ska byggas med solidaritet och omtanke. Då fungerar det också bäst – för alla!

Vänsterpartiet vill att hamnområdet bevaras och utvecklas som ett område för alla i Höganäs , som ett
område för rekreation, gemenskap och båtliv. Gemensamma grönområden är värdefulla, inte minst för dem som inte har tillgång till egen trädgård.

För mig, liksom för många höganäsbor, så är vårt gemensamma hamnområde en viktig del av Höganäs själ och charm som inte ska privatiseras och jag vill säga: inget höghus i hamnen!

Den 25 maj är det folkomröstning och Vänsterpartiets svar på frågan: Vill du att det byggs bostäder och hotell på del av fastigheten 36:2 är: Nej, vi vill värna det som gör Höganäs unikt. Vi ska värna och utveckla det vi äger gemensamt, inte privatisera det. Höganäs hamn är inte till salu!

Den 25 maj är det också val till EU-parlamentet och jag vill se en värld som byggs med rättvisa och solidaritet som är i grunden starkare än en värld där girigheten får råda. Människor och välfärd går före banker och vinster både här hemma och i Europa.

Vänsterpartiet står för ett alternativ som kan utmana den girighet och den uppgivenhet som präglar EU:s politik. Genom en röst på vänsterpartiet visar du att du vill ha en annan politik. En politik som står upp löntagarnas rättigheter. Mot privata vinster i välfärden.

Med klimatinvesteringar för nya jobb. För kvinnors ekonomiska oberoende och rätten till sin egen kropp. För en human asylpolitik och för jämlikhet och jämställdhet.

En fråga som tydliggör konflikten mellan vänster och höger i EU-valet är frihandelsavtalet TTIP som just nu förhandlas mellan EU och USA.

Jag vill här nämna det som i avtalet kallas för investeringsskydd. Det innebär att företag skulle kunna stämma stater om staterna ändrar lagar och regler så att vinsterna blir mindre än planerat.

Idag hotar detta avtal vår möjlighet att stoppa vinster i välfärden . Vi kan aldrig gå med på att amerikanska storföretag stämmer Sverige och då överprövar demokratiskt fattade beslut. Demokratin är inte till salu!

Vi går till val den 25 maj för att byta politik i Europa och i september för att byta politik i Sverige. Vi backar inte från våra krav när det gäller stopp för privatiseringar och vinster i välfärden.

Vi kommer inte att kunna köpas av några lobbyister. Vänsterpartiet är inte till salu!

Vänsterpartiet är ett parti som arbetar för rättvisa och jämlikhet. Vi är en sammanslutning av tusentals människor som arbetar tillsammans för det målet över hela Sverige på många olika sätt: på torget, i bostadsområdena, i kommunen, regionen och riksdagen.

Allt vi gör har samma mål: att förändra samhället, att göra män och kvinnor jämlika, att ta bort klasskillnader och andra orättvisor, att skapa hållbara lösningar. Det är därför vi med stolthet kallar oss för ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund.

Att vara feminist är att se att det finns en könsmaktordning och vilja göra något åt den! Det gör skillnad i vem som sitter vid makten!

Vi finns överallt där det finns människor som arbetar för rättvisa. Vi vill inte bara se en bättre värld – vi gör något för att komma dit också. Av var och en efter förmåga och åt var och efter behov!

Sverige behöver en regering som sätter kampen mot arbetslösheten främst och gör upp med privatiseringspolitiken. Det går bara att göra med ett starkt vänsterparti.

En regering där borgerliga partier ingår kommer inte att kunna skapa ett hållbart alternativ till dagens politik. Varje röst på Vänsterpartiet är en röst för att byta till en rödgrön regering.

Vårt alternativ är ett samhälle med gemensamma lösningar, rättvisa och framsynt demokratisk styrning. Vänsterpartiets politik fungerar i praktiken och den bygger på erfarenhet och praktiskt politiskt arbete ute i den kommunala verkligheten.

När Vänsterpartiet styr kan människor lita på att det vi säger skall göras, också blir genomfört. Vi tänker driva en politik som pressar ner arbetslösheten och ökar investeringarna.

Vi ska höja kvinnors löner och skapa bättre arbetsvillkor. Vi vill satsa på trygga jobb och vi vill ha fler jobb inom vård, skola och omsorg istället för sänkt skatt för de rika.

Välfärden är inte till salu! Vänsterpartiet har länge prioriterat välfärdsfrågor. Vi är välfärdspartiet i svensk politik. Vänsterpartiet är det enda parti som klart och tydligt säger nej till privata vinstintressen i välfärden.

Vi har lagt konkreta och genomförbara förslag på hur svensk välfärd kan avkommersialiseras. Vi kommer inte att ingå i en regering som fortsätter dagens privatiseringspolitik.

I Höganäs har vänsterpartiet ända sen före valet 2010 prioriterat välfärdsfrågorna och i vår valplattform inför kommunvalet 2014 prioriterar vi en rad konkreta förslag om välfärden:

Gemensam välfärd utan privata vinstintressen och Gemensam välfärd av hög kvalitet och med goda arbetsvillkor.

Varje skattekrona ska gå dit den var avsedd. Vinstintressen ska bort ut välfärden där vi i Vänsterpartiet vill se en välfärd som fokuserar på sin viktigaste uppgift: att ge medborgarna den vård och service de är i behov av.

Välj Vänsterpartiet om du vill att äldreboenden Revalyckan, Sälgen och Vikhaga drivs utan kommersiella intressen och att man avskaffar utmaningsrätten.

Vi nöjer oss inte med ett vinststopp i välfärden, Vi ser också att vår gemensamma välfärd måste utvecklas och förbättras. Inte minst måste välfärdens arbetare få bättre arbetsvillkor.

Vänsterpartiet är ditt parti om du vill utveckla och förbättra vår gemensamma välfärd. Varje röst på Vänsterpartiet bidrar till en politik som ger välfärden nödvändiga resurser där vi använder våra resurser effektivt och ger de anställda goda arbetsvillkor.

Välj vänsterpartiet om du vill:

att alla kommunalt anställda ska ha rätt till heltid med deltid som en möjlighet;

att de delade turerna i kommunen tas bort;

att fasta jobb ska vara normen, visstids- och timanställningar ska vara undantag;

att vi ökar bemanningen inom barn- och äldreomsorg;

att Höganäs kommun inför barnomsorg på obekväm arbetstid;

att barngrupperna i förskolan ska ha max 15 barn;

att anställda och brukare inom välfärden ges ökat inflytande.

Ett samhälle ska byggas med solidaritet och omtanke. Då fungerar det också bäst – för alla! Vår välfärd är inte till salu!

Välj Vänsterpartiet för en välfärd utan privata vinstintressen och en regering fri från borgerliga partier.

Helsingborgs Dagblad uppmärksammar 1 maj.

Dela den här sidan:

Kopiera länk